Marlies Dekkers failliet
Terug naar overzicht
blog

Kabinet lost belastingontwijking soepeltjes op

In een vorig artikel schreef ik over de ophef die ontstaan was naar aanleiding van het feit dat veel internationaal opererende bedrijven in Nederland een postbusfirma opgericht hebben om zo gebruik te maken van de Nederlandse belastingvrijstelling op royalty’s. De ongelijkheid in belastingverplichtingen tussen nationale en internationale bedrijven is een punt van zorg, evenals het vermeende benadelen van armere landen door de multinationals.

Het onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van Holland Financial Centre, is de leidraad voor het kabinet. Uit dit rapport kwam naar voren dat Nederland niet de geschatte €1 miljard, maar eerder €3 miljard verdiende aan de postbusfirma’s, en dat er tussen de 8800 en 13000 banen mee gemoeid zijn.

 

De kip met de gouden eieren

 

Belastingontwijking kip met de gouden eieren

Natuurlijk wil het kabinet niet de kip met de gouden eieren slachten (in welke tak van industrie verdienen 13000 werknemers €3 miljard aan belastinginkomsten?) maar het zat wel in haar maag met de publieke opinie, die het vooral erg vond dat de armere landen hiervan vaak de dupe werden. Dit laatste werd overigens ook gebagatelliseerd door het SEO-rapport: volgens de onderzoekers lopen ontwikkelingslanden ‘slechts’ €145 miljoen mis. Tot slot wordt de hele discussie gekenmerkt door onenigheid over de cijfers.

Om nu aan alle gezeur een eind te maken heeft het kabinet voorgesteld dat:

  • Bedrijven met een postbusfirma meer ondernemingsrisico in Nederland moeten lopen en meer feitelijk bestuur moeten uitoefenen in Nederland, op straffe van het spontaan informeren van het bronland over de misgelopen belastinginkomsten.
  • Ontwikkelingslanden tegemoet worden gekomen door de onderlinge belastingverdragen aan te passen op het voorkomen van misbruik.
     

Belastingdiscussie terug op bordje internationale politiek


Grosso modo komt het dus erop neer dat de 23 ‘armere’ landen een bot krijgen toegeworpen in de zin van aangepaste belastingverdragen en dat multinationals opgedragen wordt meer in Nederland te besteden zodat we nog meer aan deze belastingontwijkingsroute kunnen verdienen! Geniaal opgelost, van het gezeur af en nog extra inkomsten ook!

Natuurlijk is het logisch dat Nederland niet als enige land de belastingwetten gaat veranderen. Op deze manier wordt de discussie over belastingontwijking weer keurig teruggeschoven op het bordje van de internationale politiek. Hoe ging dat spreekwoord ook al weer? O ja, ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was….

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...