Bankiers noemen wet- en regelgeving grootste risico voor sectorherstel
Terug naar overzicht
blog

Bankiers noemen wet- en regelgeving grootste risico voor sectorherstel

Bankiers wereldwijd zien wet- en regelgeving als grootste bedreiging voor het economisch herstel van de sector. Dat blijkt uit onderzoek van PwC onder ruim 650 bankiers in 59 landen. 

Hoewel de regelgeving na het uitbreken van de kredietcrisis juist is aangescherpt om het bancaire risicobeheer te versterken, worden regulering en politieke inmenging nu wereldwijd als grootste risico’s genoemd waarmee bankiers zich geconfronteerd zien.

Verscherpte regelgeving

Strenge stresstesten, verhoogde kapitaaleisen en forse rapportagelasten: banken worden wereldwijd hard aangepakt. Niet geheel onterecht, vinden velen. Zo bleek eind vorig jaar uit onderzoek dat een flinke meerderheid van de Nederlanders (72 procent) van mening is dat bankiers zich schuldig moeten voelen over de bankencrisis. De verscherpte regelgeving is bedoeld om te voorkomen dat belastingbetalers opnieuw opdraaien voor de kosten als een bank in de problemen komt. PwC-partner Erik van der Zee noemt de strengere wetgeving in een persbericht een logisch gevolg van de steun die banken nodig hebben gehad van nationale overheden om te kunnen voortbestaan, maar vindt dat wetgeving geen belemmering mag vormen voor het uitoefenen van de primaire taken van banken.

Bankentoezicht

In een eerder blog stelde ik de vraag aan de orde of het verscherpte Europese bankentoezicht niet meer dan terecht is, of dat de regelgeving haar doel voorbijschiet. Enerzijds heeft de financiële sector nog een lange weg te gaan om het vertrouwen te herstellen, maar anderzijds komt het de economie niet ten goede wanneer banken door de verhoogde kapitaaleisen bijvoorbeeld belemmerd worden in het verlenen van kredieten aan bedrijven. De meerderheid van de ondervraagden in het onderzoek van PwC vindt dat de regelgeving te ver gaat, tot onnodige kosten leidt en onbedoelde negatieve gevolgen heeft. Deze week werd bekend dat de Europese Centrale Bank (ECB) de uitgaven voor het bankentoezicht in 2015 raamt op circa 260 miljoen euro. De grootste banken zullen zo’n 15 miljoen euro moeten betalen, de kleinste ongeveer 2.000 euro.

Economisch herstel

De vraag naar krediet in de eurozone neemt toe, verklaarde ECB-bestuurder Yves Mersch vorige week. Volgens Mersch hebben bedrijven meer leningen nodig om te kunnen groeien. “Een auto kan even met weinig brandstof rijden, maar op een bepaald moment moet je bijvullen, anders komt de motor tot stilstand,” aldus de bestuurder. “Op dit punt in het herstel is het duidelijk: er moet meer brandstof bij om de motor te laten optrekken.” Volgens Mersch moeten we ervoor zorgen dat de banksector sterk genoeg is om aan de stijgende vraag naar kredieten tegemoet te komen.

Ik sluit me aan bij het pleidooi van PwC-partner Van der Zee voor een gezond evenwicht. Verscherping van het bankentoezicht is noodzakelijk, alleen al om het vertrouwen terug te kunnen winnen, maar banken moeten voldoende beweegruimte behouden om kredieten te kunnen verstrekken aan het bedrijfsleven. 

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...