Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Corporate governance: hoe geef je invulling aan integriteit?

Sinds de crisis wordt van ondernemers in toenemende mate verwacht dat ze integer handelen, keuzes kunnen verantwoorden en transparant zijn. Maar hoe geef je integriteit een structurele plaats binnen een onderneming?

“Het grootste risico van een bedrijf is zijn bestuur,” zei hoogleraar Organisatieleer en organisatieverandering Hans Strikwerda in een interview met Deloitte. Volgens de hoogleraar heeft economie alles met integriteit te maken: het gedrag en de keuzes van een onderneming moeten verantwoord kunnen worden. De afwezigheid van integriteit zou investeerders huiverig maken. In het magazine De Dialoog noemt ook accountantskantoor BDO niet-integer gedrag een belangrijk ondernemingsrisico. Volgens BDO wordt de financiële schade van niet-integer gedrag zoals intimidatie en fraude geschat op 6% van de jaarlijkse bedrijfswinst. Het advies aan ondernemingen: voer een integriteitsbeleid in, met als belangrijkste onderdeel een heldere gedragscode.

Corporate Governance Code

Misschien wel de bekendste gedragscode voor Nederlandse ondernemingen is de Nederlandse Corporate Governance Code, ook wel bekend als de code Tabaksblat, haar voorganger. In 2003, een jaar nadat de overheid de heer Tabaksblat de opdracht gaf een code te ontwerpen met principes en best practices voor corporate governance, was de code Tabaksblat een feit. Vijf jaar later werd de code Tabaksblat opgevolgd door de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code). Voor alle beursgenoteerde ondernemingen van Nederland geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe: zij moeten de Code toepassen of aangeven in hun jaarverslag waarom zij ervan afwijken. Uit het rapport dat dit jaar werd uitgebracht door een monitoringcommissie in het kader van het 10-jarige jubileum van de Code, blijkt dat deze een succes is. Volgens de commissie wordt de Code breed gedragen, draagt deze bij aan het bestrijden van onbezonnen risico’s en functioneert zij als inspiratiebron voor de inrichting van de governance van niet-beursgenoteerde bedrijven.

Gedragscode

Een gedragscode bestaat uit concrete gedragsregels voor alle medewerkers. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle invoering van een gedragscode zijn voldoende draagvlak, een open cultuur waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken op het eigen handelen en, nu ondernemingen steeds vaker worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen de Code als handvat gebruiken voor het ontwerp van hun gedragscode, alhoewel een aantal bepalingen volgens de opstellers inmiddels zijn achterhaald. Zo wordt aangeraden meer aandacht te besteden aan beleid omtrent beloningen en vertrekregelingen. Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin integriteit onderdeel is van de bedrijfscultuur van uw onderneming, heeft accountantskantoor BDO een checklist opgesteld.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...