Sanctiewet
Terug naar overzicht
blog

DNB verscherpt controle sanctiewet

Een verzekeraar mag geen schadeclaim uitkeren aan een terroristische organisatie of een lading brandstof naar Iran verzekeren. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij uitvoerig onderzoeken met wie ze zakendoen en controleren of een belanghebbende op de sanctielijst van de EU voorkomt. 

Maar de benodigde processen om een sanctiescreening uit te voeren, zijn bij de meeste verzekeraars nog niet op orde, constateerde DNB vorig jaar. De toezichthouder gaat strenger controleren op de naleving van de Sanctiewet. Hoe kan een instelling zonder veel moeite of kosten toch efficiënt en snel voldoen aan de verplichte sanctiescreening?

 

Sanctiewet

Sinds vorig jaar ziet DNB strikter toe op naleving van de Sanctiewet. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of om verandering te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd. De sancties vervullen ook een rol in de bestrijding van terrorisme. 

Op grond van deze wet zijn financiële instellingen verplicht hun relaties te screenen. Bij het screenen moet worden gecontroleerd of de namen en andere relevante gegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen voorkomen op een sanctielijst. De Europese Unie heeft een sanctielijst met personen en organisaties waarmee men geen zaken mag doen.

Sanctiewet in de praktijk

“Op papier oogt naleving van de wet niet ingewikkeld,” stelt Maarten Ligthart, projectleider van het themaonderzoek Naleving Sanctiewet, in het nieuwsbericht van DNB, “maar de praktijk is weerbarstig.” Volgens Ligthart maken kwaadwillende cliënten vaak gebruik van dekmantels: bedrijven die met namen niét op de sanctielijst voorkomen. Terwijl een check op een particuliere cliënt doorgaans eenvoudig kan worden uitgevoerd aan de hand van persoonsgegevens, wordt van financiële instellingen verwacht dat zij uitgebreid onderzoek doen naar de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, oftewel UBO) van een zakelijke relatie. Omdat veel verzekeraars de benodigde processen hiervoor niet op orde hebben, ervaren instellingen het verplichte cliëntenonderzoek vaak als zeer tijdrovend en prijzig.


Customer Due Diligence-oplossing

DNB controleerde altijd al scherp op particuliere checks, maar voert nu ook striktere controles uit op de naleving van de verplichte sanctiescreening. Het verscherpte toezicht kan leiden tot boetes of dwangsommen, maar volgens de toezichthouder zou het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid de voornaamste reden moeten zijn om de Sanctiewet na te leven. Niet naleven van de Sanctiewet is een economisch delict, aldus Ligthart. 

Om snel, efficiënt en op uniforme wijze inzicht te verkrijgen in uw zakelijke relaties en te voldoen aan de verplichte sanctiescreening biedt Graydon een Customer Due Diligence-oplossing met inzicht in UBO’s en sanctielijsten. Kijk voor meer informatie op onze website of neem direct contact met mij op.

Voldoen aan wetgeving? Download dan ons 10-stappenplan!

 

Download 10-stappenplan wwft/sanctiewet

 

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...