Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Europees anti-witwasbeleid leidt tot strenger toezicht in Nederland

Na de schandalen rond de manipulatie van rentetarieven, woekerpolissen en rommelhypotheken kreeg Nederland de wind van voren. Hoe hebben dergelijke praktijken in Nederland kunnen plaatsvinden, waarom is er niet tijdig ingegrepen? Nu de Europese Unie haar anti-witwasbeleid aanscherpt, hunkert Nederland naar internationale erkenning voor haar inspanningen om witwassen te bestrijden.

De verwachting is dat de controlerende instanties de teugels verder aantrekken en strenger gaan controleren op naleving van de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft).

Europese strijd tegen witwassen

Witwaspraktijken maken tussen 2 en 5 procent uit van de totale omvang van de wereldeconomie, blijkt uit schattingen van de Verenigde Naties. In 2009 was hiermee een bedrag gemoeid van circa 1600 miljard dollar. Genoeg reden voor het Europees Parlement om de strijd aan te gaan met witwaspraktijken en Anti-Money Laundering directives (anti-witwasrichtlijnen) op te stellen. In Nederland vormt de Derde Anti-witwasrichtlijn de basis voor de Wwft, met als hoofdregel dat bepaalde instellingen voordat zij een zakelijke relatie aangaan een cliëntenonderzoek verrichten om de Ultimate Beneficial Owner (UBO of uiteindelijke belanghebbende) te achterhalen.

Nederland onder vuur

Sinds de vele financiële schandalen liggen de toezichthoudende instanties onder vuur. Hun houding zou te afwachtend zijn geweest. Waarom heeft Nederland woekerpolissen toegestaan? Hadden de toezichthouders de manipulatie van rentetarieven eerder moeten opmerken? En waarom stelden zij geen kritische vragen over het bonussenbeleid van banken? Ook de Financial Action Task Force (FATF), het belangrijkste internationale orgaan voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, heeft Nederland in het verleden bekritiseerd voor tekortkomingen als het gaat om het bestrijden van witwaspraktijken. Witwassen zou in Nederland een koud kunstje zijn.

Witwaspraktijken maken tussen 2 en 5 procent uit van de totale omvang van de wereldeconomie.

Nederland gaat strijd aan

Maar Nederland heeft haar lesje geleerd. Haar houding is niet meer afwachtend. Uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie bleek onlangs dat het Nederlandse systeem om witwassen tegen te gaan tot één van de meest effectieve binnen Europa behoort. Opsporingsdiensten en ministeries werken nauw samen om witwaspraktijken te onthullen. In februari bevestigde de FATF dat het Nederlandse anti-witwasbeleid voldoet aan internationaal overeengekomen regels. In een reactie op de bevestiging zei minister Dijsselbloem van Financiën dat de inspanningen van Nederland hiermee internationale erkenning krijgen.

Verscherpt toezicht

Maar Nederland gaat nog een stap verder. Volgens Dijsselbloem zijn we er nog niet. In februari stelde hij dat Nederland de strijd tegen witwassen verder zal blijven opvoeren. Eind dit jaar wordt de Vierde Anti-witwasrichtlijn verwacht. De gevolgen laten zich raden. De controlerende instanties zullen nóg strenger gaan controleren op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet. Te beginnen bij grote financiële organisaties, maar de verwachting is dat het verscherpte toezicht uiteindelijk zal uitbreiden naar het MKB. Om voorbereid te zijn op de toekomst, doen ook bedrijven die momenteel niet onder de werking van deze wetten vallen, er verstandig aan om de uiteindelijk belanghebbenden van zakelijke relaties te achterhalen. Daarmee anticiperen zij op de toekomst en kunnen zij reputatieschade voorkomen.

Snel inzicht in uw relaties

Om snel, efficiënt en op uniforme wijze inzicht te verkrijgen in uw zakelijke relaties en te voldoen aan de verplichte sanctiescreening biedt Graydon een Customer Due Diligence-oplossing met inzicht in UBO’s en sanctielijsten. Kijk voor meer informatie op onze website of neem direct contact met mij op.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...