Teamrollen en verantwoordelijkheden binnen Account Based Marketing 
Terug naar overzicht
blog

Het inzetten van API’s voor compliancedoeleinden door alternatieve financiers

Steeds meer investeerders en traditionele financiële instellingen gaan diensten leveren via online platformen en tooling. Klanten doorlopen het proces volledig online, van aanvraag tot acceptatie. Zij verwachten snelheid en gemak, maar tegelijkertijd eisen toezichthouders en stakeholders kwaliteit en gepaste maatregelen om afschrijvingen het financieren van terrorisme en witwassen te voorkomen. Welke stappen kunnen financiële partijen doorlopen om de acceptatieprocessen snel en efficiënt te doorlopen? En welke rol kan integratie middels API’s hierbij spelen?

Tekortkomingen bij cliëntenonderzoek

Financiële instellingen die een vorm van alternatieve financiering of factoring aanbieden, vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent onder meer dat zij cliëntenonderzoek moeten verrichten en ongebruikelijke transacties moeten melden. Onlangs werd bekend dat ING een miljoenenschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie in een onderzoek naar betrokkenheid van de bank bij witwaspraktijken. In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van deze schikking liet minister van Financiën Hoekstra weten dat ‘verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van integriteitsrisico’s nog onvoldoende oppakken’.

Bedrijven in de alternatieve financieringssector, zoals crowdfunding- en factoring-bedrijven, zien veel van hun klanten niet en identificeren en accepteren nieuwe klanten online. Voor veel financiers is dat nu nog een handmatige klus, die veel tijd en energie kost. In de nieuwe Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat echter dat wanneer een cliënt niet fysiek aanwezig is, instellingen identificatie op afstand kunnen toepassen door middel van innovatieve technologieën: “Het staat instellingen vrij om innovatieve oplossingen voor de identificatie van de identiteit te bedenken.” Als voorbeeld wordt de verificatie van de identiteit van cliënten genoemd op basis van traditionele identiteitsdocumenten via bijvoorbeeld een smartphone.

API’s en compliance

Alternatieve financiers hebben groot belang bij kwalitatieve data en inzichten om gedegen beslissingen te kunnen nemen. Niet alleen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Wwft, maar ook om financiële risico’s bij het verlenen van hun diensten te beperken en een integere bedrijfsvoering te kunnen garanderen. De identificatie van nieuwe klanten, de verificatie hiervan en de risicotoetsing van de kerncijfers van bedrijven en bestuurders zijn datagedreven elementen. Met behulp van Application Programming Interfaces (API’s), een set definities waarmee softwareprogramma's onderling kunnen communiceren, kunnen deze processen geautomatiseerd en daarmee versneld worden doorlopen.

In vier stappen naar een eenvoudiger acceptatieproces

Financiële instellingen kunnen het acceptatieproces vereenvoudigen in vier stappen:

Stap 1. Breng de risico’s van uw organisatie in kaart. Denk hierbij zowel aan financiële risico’s als aan compliance-risico’s. Bedenk ook welke indicatoren u kunt monitoren om deze risico’s te beperken.

Stap 2. Inventariseer de verplichtingen van uw organisatie, inclusief bijbehorende indicatoren. Welke stappen moet u bijvoorbeeld nemen om aan de verplichtingen van de Wwft te voldoen?

Stap 3. Vertaal de risico’s en verplichtingen naar concrete stappen en beschikbare data. Op basis van welke scores of kenmerken kunt u beslissingen nemen? Waar kunt u deze informatie vinden?

Stap 4. Probeer het nemen van beslissingen op basis van kwalitatieve data door middel van API’s zoveel mogelijk te automatiseren, zodat uw organisatie tijd bespaart en klanten een snel en soepel aanvraagproces ervaren.

Meer weten?

Wilt u snel en efficiënt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen en uw integriteitsrisico’s beperken? Met onze Customer Due Diligence-oplossing kunt u uw klanten diepgaand en op uniforme wijze screenen. Bovendien kunt u alle stappen automatisch vastleggen voor uw audit trail. Meer weten?

Vraag meer informatie aan

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...