Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Marketing en Innovatie: Meer dan een voor de hand liggende relatie

Innovatie in een bedrijf is één van de belangrijkste drivers voor succes, zowel bij de start als op de lange termijn. Enorm succesvolle bedrijven betreden de markt dan ook met een van de volgende factoren; een  innovatief product, innovatieve marketing of innovatieve bedrijfsvoering. Maar ook succesvolle bedrijven zullen zich aan moeten blijven passen aan nieuwe trends en mogelijkheden. 

De koppeling tussen marketing en innovatie lijkt voor de hand liggend. Allereerst is er enige mate van marktonderzoek nodig om een nieuw product te introduceren. Ten slotte moet het nieuwe product op de juiste manier gepresenteerd worden aan de doelgroep. In dit artikel ga ik dieper in op een aantal punten, waar marketing belangrijk is voor de innovatieve cultuur van uw bedrijf, die voorbij gaan aan de oppervlakkige en voor de hand liggende koppelingen.

Manieren waarop Marketing de innovativiteit kan versterken

Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop marketing de vernieuwing binnen bedrijven kan versterken. Hieronder een korte (geenszins uitputtende) lijst:

 • Marketing kan de cultuur van innovatie binnen uw bedrijf versterken door zowel intern, (richting het eigen management en de eigen medewerkers) als extern zichzelf te profileren als vernieuwend bedrijf dat voorop wil lopen met ontwikkelingen in de sector.
   
 • Marketing kan, al dan niet in samenwerking met uw finance of CRM afdeling, bijdragen aan het data-driven werken van uw gehele bedrijf. Hiermee haakt u aan op de trend van Big Data die er vroeger of later voor zorgt dat uw bedrijf kan blijven concurreren of niet.
   
 • Marketing kan een belangrijke aanjager zijn voor het imago van uw bedrijf, maar ook het wezenlijke werken van uw bedrijf als voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als u meer wilt weten over Maatschappelijk Verantwoorde Marketing bekijk dan eens dit artikel.
   
 • Ook is marketing belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Hieronder ga ik dieper op dit punt in. 

Marketing als aanjager van Productontwikkeling: Case Study van Portakabin

Portakabin is een bedrijf dat gespecialiseerd is in zogenaamde ‘modular construction’, een moderne versie van het oudere ‘PreFab’- bouwen. Hun modulaire bouwmethode is zowel geschikt voor het snel opzetten van tijdelijke en kleine gebouwen, voor bijvoorbeeld de opslag van goederen, als voor de bouw van permanente kantoorgebouwen met meerdere etages.

In dit artikel van een online onderdeel van de Financial Times, wordt de ontwikkeling van de producten, innovatie en de product lifecycle van de lijn van Portakabin besproken. Opvallend daarbij is het volgende:

 1. Portakabin wordt aangemerkt als een innovatief bedrijf, deels omdat het een meer markt-gerichte strategie hanteert bij het vormgeven van een nieuw product. 
   
 2. Portakabin blijft up-to-date doordat het de ontwikkelingen in de markt (zowel modulaire bouw als steen-en-beton-bouw) én van de klanten in de gaten blijft houden.

Innovatie gecombineerd met Risk management

De strategie van Portakabin maakt het op een opmerkelijke manier mogelijk voor het bedrijf om tegelijkertijd innovatief te zijn én risicobeperkend te werken. Immers, als uw nieuwe product of dienst gebaseerd is op een marktonderzoek, weet u van te voren dat uw product de behoeften en problemen van uw doelgroep beantwoordt. 

Onderzoek: Het belang van Marketing in  innovatie

Het artikel “The Relevance of Marketing in Innovation Succes”, is uitgevoerd door een onderdeel van de Europese commissie. Dit onderdeel is erop gericht om vragen te beantwoorden ten dienste van het economische succes van bedrijven in de regio.  Het doel van het onderzoek is het bepalen van hoe belangrijk uitgaven aan marketing en uitgaven aan Research and Development zijn voor het succes van een innovatie in de markt. 

Voor dit onderzoek zijn 64.540 bedrijven in 18 Europese landen ondervraagd, waarna 20.920 bedrijven overbleven die voldeden aan de eisen voor deze studie. Het  onderzoek heeft goede controles waarbij gegevens worden doorberekend zoals de grootte van het bedrijf, de marketingstrategie van het bedrijf, de sector waarin het actief is en de mate van concurrentie in die sector. Kortom alle factoren die van invloed kunnen zijn op de uitgaven aan marketing en R&D.

Marketinguitgaven leveren extra omzet

Om tot een resultaat te komen werden de gegeven van de verkoop van innovatieve diensten en producten vergeleken met de uitgaven van de onderzochte bedrijven  voor marketing en R&D geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de uitgaven aan marketing ongeveer 50-70% van het succes van een nieuw product verklaren. Nog opvallender is dat ook bleek dat investeringen in R&D slechts ongeveer 30% van de extra omzet verklaarden

Marketing: Opnieuw les van Jobs?

Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn zeker opvallend te noemen. Maar zoals beschreven wordt in dit eerdere artikel, over de marketingbudgetten van succesvolle bedrijven zoals Steve Jobs’ Apple, lijkt het vertellen van een goed verhaal belangrijker dan het hebben van het meest vernieuwende of beste product. In ieder geval is het duidelijk dat voor het succesvol innoveren, goede marketing een enorm belangrijke, zo niet doorslaggevende factor is.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...