MVO duurzaam implementeren in uw bedrijfsvoering in vier stappen [Deel 2]
Terug naar overzicht
blog

MVO duurzaam implementeren in uw bedrijfsvoering in vier stappen [Deel 2]

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is anno 2019 belangrijker dan ooit. En dat belang neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. “Bedrijven zullen worden afgerekend op hun maatschappelijke missie,” voorspelde MVO-manager Nicolette van Exel onlangs in een interview in het FD. Maar wegen de voordelen van MVO altijd op tegen de nadelen? Waarom is MVO op de lange termijn de beste keuze? En hoe kunt u duurzaam ondernemen op een bestendige wijze verankeren in uw bedrijfsprocessen? Na de introductie over MVO die in de vorige blog te lezen is, kunt u met dit praktische stappenplan zelf aan de slag.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou prijzig zijn, niet overeenkomen met de kernwaarden of de financiële resultaten onder druk zetten: nog lang niet alle bedrijven zien het nut of de noodzaak van MVO. Toch groeit het besef dat ondernemers nu al niet meer om MVO heen kunnen. Al is het maar omdat de maatschappelijke druk toeneemt en stakeholders erom vragen. Inkopers, werknemers en consumenten verwachten inmiddels dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en ondernemen met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Maar het liefst wél oprecht en vanuit een intrinsieke motivatie. Want kiest een onderneming voor een MVO-beleid puur uit commerciële motieven? Dan zullen stakeholders daar snel doorheen prikken. Andersom heeft een onderneming die oprecht aan de slag gaat met MVO veel te winnen: een organisatie die bewust haar sociale verantwoordelijkheid neemt, slaagt er doorgaans in een sterke relatie op te bouwen met stakeholders, haar medewerkers samen te brengen en de reputatie van de onderneming te verbeteren.

Duurzaam aan de slag met MVO in 4 stappen

Bent u zich bewust van de verantwoordelijkheid die uw organisatie draagt voor de maatschappij en wilt u toekomstbestendig ondernemen? Dan is het verstandig om MVO stevig te verankeren in al uw bedrijfsprocessen. “Echt verschil maak je pas als je begint met een uitgewerkte strategie,” stelt MVO Nederland. Met dit praktische stappenplan helpen wij u op weg.

1. Creëer bewustzijn binnen uw organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij bewustwording. Pas als alle betrokkenen binnen uw organisatie, zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid van de organisatie en hun eigen rol hierin, heeft MVO een goede kans van slagen. Maak uw mensen bewust van de effecten die uw bedrijfsvoering heeft op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door een MVO-werkgroep op te zetten met betrokken medewerkers van verschillende afdelingen die ideeën uitwisselen, acties uitzetten en collega’s stimuleren hun steentje bij te dragen.

2. Werk een strategisch plan uit

 • Maak een overzicht van uw bedrijfsdoelstellingen. Beoordeel elk bedrijfsdoel in een sociale context. Bedenk ook wat uw stakeholders willen.
 • Werk een definitie en visie uit op MVO en bedenk hoe u deze visie kunt integreren in de totale visie van uw organisatie.
 • Achterhaal de huidige status van uw organisatie. Waar staat uw organisatie nu ten opzichte van uw visie op MVO? Wat is er nodig om aan uw ambities te voldoen? Beschikt u over de juiste middelen?
 • Aan de hand van de ‘gap analyse’ van waar uw organisatie staat en waar u naar toe wilt (stap 2c), kunt u een geïntegreerd MVO-plan ontwikkelen voor al uw bedrijfsprocessen.

3. Implementeer het plan

 • Vertaal het strategisch plan in praktische doelen.
 • Implementeer het strategisch plan en communiceer hierover. Zorg dat u alle betrokkenen vanaf het begin meeneemt in uw overwegingen en intenties, zodat MVO-initiatieven ook daadwerkelijk worden gesteund door degenen die ze moeten uitvoeren.
 • Evalueer het plan en de communicatie die u hierover voert op periodieke basis. Monitor de effectiviteit van uw plan en voer zo nodig aanpassingen door.

4. Veranker het plan in uw organisatie

 • Integreer uw MVO-doelen in uw bedrijfsdoelstellingen voor de lange termijn.
 • Veranker de benodigde veranderingen in de bedrijfsprocessen, de kernwaarden en de bedrijfscultuur van uw organisatie.
 • Besteed blijvend aandacht aan de communicatie over uw strategisch plan.
 • Rapporteer op regelmatige basis wat u heeft gedaan op het gebied van MVO, zodat uw werknemers en stakeholders op de hoogte zijn.

Tot slot

Bedenk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen eenmalig einddoel is, maar een proces dat blijvend aandacht nodig heeft. MVO Nederland omschrijft het als een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf. “Door er in al je processen – van inkoop, productie, verkoop tot onderhoud, HR en marketingcommunicatie – rekening mee te houden haal je er uiteindelijk ook het meeste uit.” De kennis- en netwerkorganisatie geeft als advies: begin klein, maar zorg met een gedegen plan en voorbereiding voor maximaal effect. Meer tips en praktische handvatten vindt u op de website van MVO Nederland. Succes!

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...