Onderzoek Graydon - de marktsituatie voor exporterende bedrijven

Brancheonderzoek: de marktsituatie voor exporterende bedrijven

Lees meer over de marktsituatie voor exporterende bedrijven

Credit management als strategisch wapen

Een groot deel van de exporterende bedrijven heeft strengere maatregelen getroffen om kredietrisico’s verder te beperken. Een scherper aanmaantraject, het standaard checken van de kredietwaardigheid van prospects en het monitoren van de kredietwaardigheid van klanten worden in het onderzoek genoemd. Dit betekent dat de respondenten doordrongen zijn van de noodzaak tot inzicht in kredietrisico’s bij hun debiteuren om meer omzet- en winstgroei te realiseren. Een positieve ontwikkeling.

Download het onderzoeksrapport

Uit het brancherapport naar de marktsituatie voor exporterende bedrijven blijkt dat:

  • 62% van de facturen wordt binnen de gehanteerde betaaltermijn voldaan
  • 75% van de exporterende bedrijven verwacht een omzetstijging
  • 28% van de bedrijven deelt hun debiteurenportefeuille in op basis van risicoprofielen 
Andere Onderzoeken