NVI

  • 1_NVI_Logo - Graydon.png

NVI: het Incasso Keurmerk 

Alle leden van de NVI zijn houders van het Incasso Keurmerk certificaat. Ook Graydon Incasso draagt met trots dit keurmerk. 
Het Incasso Keurmerk waarborgt dat deze incassobureaus werken volgens de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan het incassobureau zich moet houden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Waarom een incasso keurmerk?

Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren.

Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

Vertrouwen en zekerheid

De ontwikkeling van het Keurmerk heeft een belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborging!

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die het Incasso Keurmerk voert, moet aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie. Het Keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

Geschillenregeling

Het Incasso Keurmerk kent ook een geschillenregeling. Eventuele klachten c.q. geschillen kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie: de Raad van Toezicht. Overigens heeft ieder NVI-lid een interne klachtenprocedure om eventuele geschillen voortijdig op te lossen.

Keurmerkt criteria

Om een Keurmerk certificaat te verkrijgen, dient een incasso onderneming aan te tonen dat men volgens de Criteria van het Keurmerk werkt. Dit dient men in een door de directie getekend document te verklaren. Bovendien wordt het bedrijf geaudit door het onafhankelijke

Keurmerkinstituut 

Sommige incassobureaus werken ook met debiteurenbezoekers. Deze medewerkers gaan bij de debiteuren langs om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te onderzoeken. Voor deze debiteurenbezoeken is ook een regeling afgesproken, de gedragscode Debiteurenbezoek

Onafhankelijk keurmerkinstituut 

De beoordeling of een bedrijf aan de Keurmerk Criteria voldoet, is volledig uitbesteed aan het Keurmerkinstituut. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van enige vorm van belangenverstrengeling. Ook de controle bij de bedrijven of men blijvend volgens de Keurmerk Criteria werkt, wordt door het Keurmerkinstituut verzorgd. Om het jaar vinden er intensieve controles plaats.
Wilt u het reglement lezen of u heeft concreet een klacht over Graydon Incasso BV?
Klik hier voor het regelement van de NVI.

Klacht indienen? 

U kunt uw brief onder vermelding van uw dossiernummer richten aan:

Graydon Incasso  BV
Ter attentie van de afdeling Incasso Support 
Postbus 12790
1100 AT Amsterdam 

Als u uw klacht via e-mail wilt toesturen gebruikt u het emailadres incassoklacht@graydon.nl

Hoe behandelen wij uw klacht? 

Graydon Incasso BV stuurt u binnen 5 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, meld dan uw klacht na ontvangst van de schriftelijke reactie bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.