Pers
Geschreven door Gerd De Smyter
Posted on 10-01-2017

17 procent minder faillissementen in 2016

174 keer gelezen

Amsterdam, 10 januari 2017 – Afgelopen jaar zijn in Nederland 5.287 bedrijven failliet gegaan, een daling van 17 procent ten opzichte van 2015. In 2016 gingen 1.044 bedrijven minder failliet dan een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

De Groot- en Detailhandel kende als sector de meeste faillissementen, maar de sectoren (Afval)water en Horeca werden naar omvang het hardst getroffen. In Flevoland vonden verhoudingsgewijs de meeste faillissementen plaats. De verwachting van Graydon is dat de daling zich in dit nieuwe jaar zal doorzetten, weliswaar minder hard, maar in 2017 kan de bodem van crisisjaar 2008 worden doorbroken.

Graydon Studie Faillissementen 2016 - trend.jpg

“De afname van het aantal faillissementen heeft ons teruggebracht net boven het niveau dat we in 2008 kenden”, zegt Frans van den Heuvel van Graydon. “Eigenlijk zijn we zelfs al weer terug bij het niveau dat we kenden voor de crisis, aangezien de bedrijvigheid sinds die tijd ook is toegenomen.”

Sector analyse

Aantal faillissementen per sector

Graydon Studie Faillissementen 2016 - sector.jpg

Meeste faillissementen in Groot-en Detailhandel

Net als in 2015 kent de Groot- en Detailhandel het grootste aantal faillissementen. In deze sector gingen 1.184 bedrijven failliet op een totaal van 265.898 bedrijven (0,4%). Financiële instellingen en de Zakelijke dienstverlening vullen de top drie aan als het gaat om het aantal faillissementen. De Bouw is uit de top drie verdwenen.

Meer faillissementen in Gezondheid- en Welzijnszorg

Ten opzichte van het vorig jaar ziet Graydon in nagenoeg alle sectoren een afname van het aantal faillissementen. Alleen in de Gezondheid- en Welzijnszorg (+4%) en het Onderwijs (+3%) nam het aantal faillissementen juist toe in vergelijking met een jaar eerder. 

Grootste daling aantal faillissementen in Cultuur, sport en recreatie

De grootste afname van het aantal faillissementen in vergelijking met 2015 noteert Graydon in de sectoren (Afval)water (-47%) en Cultuur, sport en recreatie (-47%). Ook in de Energiebranche (-33%), Landbouw (-31%), IT & Communicatie (-30%) en Bouw (-30%) nam het aantal faillissementen af.

Aantal faillissementen naar omvang sector

Graydon Studie Faillissementen 2016 - sector faillissementsratio.jpg

Als we het relateren aan de branche-omvang dan zien we dat de (Afval)watersector het meest getroffen is door faillissementen, daarna volgen de Horeca en de Transport en Logistiek en de Industrie. In deze laatste twee sectoren nam het aantal faillissementen in vergelijking met vorig jaar met 5 procent af. In de (Afval)watersector halveerde het aantal faillissementen in vergelijking met een jaar eerder.

Regionale analyse

Graydon Studie Faillissementen 2016 - regio.jpg

Behalve in Friesland, in elke provincie minder faillissementen

Op regionaal niveau zien we dat in de provincie Zuid-Holland de meeste bedrijven (1.023) failliet gingen. In elke provincie ziet Graydon een afname van het aantal faillissementen, behalve in de provincie Friesland (+37%). In 2015 was de daling in deze provincie nog het grootst. In de provincies Flevoland (-44%), Groningen (-41%)  en Drenthe (-32%) vonden de grootste dalingen plaats in vergelijking met een jaar eerder.

Graydon Studie Faillissementen 2016 - sector faillissementsratio.jpg

Overijssel en Friesland meest geraakt door faillissementen

De provincies Overijssel en Friesland zijn in 2016 het zwaarst door faillissementen getroffen; daar gingen 0,26 procent van de bedrijven failliet. De provincie Groningen heeft naar omvang relatief het minst te lijden onder faillissementen. In deze provincie gingen slechts 0,14 procent van de actieve bedrijven failliet.

 

Prognose 2017

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon ziet dat de dalende trend zich doorzet in het nieuwe jaar. Weliswaar daalt het aantal faillissementen steeds minder hard, maar we kunnen in 2017 de bodem van het aantal faillissementen wat we zagen in 2008 (4.905 faillissementen) doorbreken. Deze prognose wordt mede versterkt door de toenemende financiële gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

 -------------------------------------------------------------

Noot voor de pers: deze cijfers zijn alvast een eerste deel uit de Graydon Barometer over 2016 die eind januari verschijnt. In die rapportage worden ook starters, betaalgedrag en netto-groei cijfers meegenomen.