Pers
Geschreven door Suzanne van Leeuwen
Posted on 13-11-2019

Aantal opgeheven bedrijven fors gestegen

91 keer gelezen

Amsterdam, 13 november 2019 – Steeds meer bedrijven besluiten hun activiteiten stop te zetten. Dat zet een rem op de groei van de Nederlandse bedrijvigheid. In totaal zijn in juli, augustus en september 26.151 bedrijven opgeheven, een toename van 42 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Dankzij 14,6 procent meer starters is de bedrijfspopulatie in het derde kwartaal alsnog gegroeid. Deze netto-groei is nagenoeg even groot als een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In het derde kwartaal van 2019 kwamen er in totaal 33.953 bedrijfsentiteiten bij.

“De toename van het aantal stopzettingen valt op omdat de afgelopen kwartalen juist steeds een dalende trend te zien was”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Het aantal opheffingen is sinds 2016 in het derde kwartaal niet zo hoog geweest. Een opheffing is het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten, maar kan ook duiden op overnames en consolidaties van bedrijven. Aan de andere kant zijn er ook nog steeds veel ondernemers die in het huidige economische klimaat kansen zien voor nieuwe bedrijvigheid: in het derde kwartaal zijn er 14,6 procent meer bedrijven gestart dan in dezelfde periode vorig jaar.”

In totaal noteert Graydon in het derde kwartaal 61.066 nieuwe bedrijven. Door deze toename is de Nederlandse bedrijfspopulatie opnieuw gegroeid. De netto-groei bedraagt 33.953 entiteiten, dat zijn er 30 minder (0,1%) dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor de berekening van de netto-groei wordt het aantal starters verminderd met het aantal opheffingen (26.151) en faillissementen (962).

Opheffingen het meest toegenomen in de Transport en logistiek en IT en communicatie

De meeste opheffingen in het derde kwartaal zijn te vinden in de Zakelijke dienstverlening (4.473) en de Groot- en detailhandel (4.100). De grootste toename van het aantal opgeheven bedrijven is echter zichtbaar in de Transport en logistiek (+64,9%) en IT en communicatie (+57,6%). Bij de Energiebedrijven is zelfs sprake van een verdubbeling, daar is het aantal opheffingen gestegen van 11 in het derde kwartaal van 2018 naar 23 in het derde kwartaal van 2019. De enige twee sectoren waar het aantal opheffingen is afgenomen, zijn de (Semi-)overheid (-80,0%) en de

Winning van Delfstoffen (-12,5%). Ook wat betreft de starters laat bijna elke sector een toename zien. De meeste nieuwe bedrijven zijn gestart in de Zakelijke dienstverlening, daar kwamen 11.267 bedrijven bij.

De ontwikkeling van het aantal faillissementen laat meer verschillen zien. Sectoren waar het aantal faillissementen het meest is toegenomen, zijn de Gezondheid- en welzijnszorg (+68,0%), de Industrie (+45,1%) en Overige dienstverlening (+33,3%). In de Water- en afvalverwerking (-60,0%), het Onderwijs (-47,8%) en Cultuur, sport en recreatie (-47,1%) is tussen het derde kwartaal van dit jaar en vorig jaar juist sprake van een grote daling in het aantal faillissementen. De grootste stijging in netto-groei is te zien bij de Winning van delfstoffen, daar is sprake van een ruime verdubbeling (de netto-groei steeg van 13 naar 27 bedrijven). Ook in de Horeca (+39,9%) en de Groot- en detailhandel (+26,2%) zien we een grote stijging ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Sectoren waar de netto-groei kleiner is, zijn onder meer de Water- en afvalverwerking (-38,0%), IT en communicatie (-12,8%) en de Financiële instellingen (-12,2%).

Grootste stijging netto-groei in provincie Drenthe

In elke provincie zijn in het derde kwartaal meer bedrijven opgeheven dan in dezelfde periode een jaar geleden. In Flevoland is het aantal opgeheven bedrijven het meest toegenomen (+50,9%), gevolgd door Limburg (+49,1%) en Overijssel (44,5%). Door het grote aantal opheffingen noteert Graydon voor de meeste provincies in het derde kwartaal een kleinere netto-groei. Alleen Drenthe, Flevoland, Overijssel en Utrecht hebben een grotere netto-groei, waarbij in Drenthe zelfs sprake is van een toename van bijna 50 procent (48,1%). De grootste daling in netto-groei is te zien in Zeeland (-7,1%), gevolgd door Limburg (-5,6%) en Noord-Holland (-5,0%).

Het aantal faillissementen is ook in bijna elke provincie toegenomen. Alleen in Groningen (-34,4%), Drenthe (-27,3%) en Utrecht (-15,7%) gingen minder bedrijven failliet dan in het derde kwartaal van 2018. Tot slot zag elke provincie ook meer starters ten opzichte van een jaar geleden. De grootste toename is te zien in Overijssel (+35,5%), Drenthe (+34,4%) en Flevoland (+21,7%).

Download hier de volledige Kwartaalmonitor Q3 2019