Pers
Geschreven door Gerd De Smyter
Posted on 20-07-2017

Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven stabiel

175 keer gelezen

Ook in het tweede kwartaal blijft het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven stabiel. In de afgelopen drie maanden is het betaalniveau nagenoeg gelijk gebleven. Uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat een factuur in Nederland momenteel na 40,4 dagen wordt betaald. Dat is iets sneller dan in dezelfde periode een jaar geleden.

“Dit bevestigt de trend die we begin dit jaar hebben ingezet”, zegt Elmar Stokhof, directeur Collections bij Graydon, “toen noteerden we voor het eerst in een jaar tijd een verbetering van het betaalgedrag.” Sinds deze maand is de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen van kracht. In de oude wet zat een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen konden worden opgerekt.  Deze nieuwe wet heeft als doel om de door grote ondernemingen aan kleinere leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. “De verwachting is dat dit een impuls geeft aan het betaalgedrag waardoor het MKB over meer liquiditeit kan beschikken. Ik kijk dan ook erg uit naar de effecten hiervan in de tweede jaarhelft”, aldus Stokhof.

Graydon Barometer betaalgedrag Q2-2017_ sectoren.jpg

Dienstverlening loopt voorop in snelle betalingen, IT & Communicatie betaalt het langzaamst
Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Overige Dienstverlening met 37,1 dagen momenteel het snelst  worden betaald. Dat is ruim een halve dag sneller dan een jaar geleden. De Landbouw nam begin dit jaar ook al een podiumplaats in als het gaat om snelle betalingen, dit kwartaal staat de sector met 38,8 dagen op een gedeelde tweede plaats samen met de Gezondheids- en Welzijnszorg.

De sector IT & Communicatie betaalt momenteel het langzaamst. Deze sector betaalt met 44,4 dagen facturen een dag later dan een jaar geleden. De Energiebedrijven nemen de één na laatste plaats in. Toch laten deze bedrijven met 44,1 dagen wel een verbetering van anderhalve dag zien in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Graydon Barometer betaalgedrag Q2-2017_snelste  traagste.jpg

In vergelijking met een jaar geleden laten de meeste sectoren een verbeterd betaalgedrag zien, toch zijn er ook uitzonderingen zoals eerdergenoemd IT & Communicatie. Het meest opvallend is de Winning van Delfstoffen met 41,3 dagen. In deze sector worden rekeningen, in vergelijking met vorig jaar, ruim vier dagen later voldaan.

Zeeland en Friesland delen koppositie als snelste betaler
Op regionaal niveau valt op dat de provincie Zeeland gezelschap heeft gekregen van Friesland als koploper in snelle betalingen. In beide provincies worden facturen met 38,4 dagen momenteel het snelst voldaan.

Net als begin dit jaar worden facturen in de provincie Flevoland tijdens het tweede kwartaal met 42 het langzaamst voldaan. Waar de meeste provincies een beter betaalgedrag laten zien dan een jaar geleden, laten facturen in Flevoland ruim een dag langer op betaling wachten.

Download hier de Graydon Barometer Betaalgedrag Q2-2017