Pers
Geschreven door Suzanne van Leeuwen
Posted on 20-02-2019

Bibob wetgeving blijft uitdaging voor gemeenten

152 keer gelezen

Amsterdam, 20 februari 2019 - Hoewel de wet Bibob al sinds 2003 van kracht is, stelt deze wet gemeenten nog steeds voor de nodige uitdagingen. Zo is er momenteel geen sprake van een uniforme toepassing van de wet, hebben gemeenten moeite met het beoordelen van ingewikkelde financiële (en daarmee fraudegevoelige) constructies en maakt twee procent van de gemeenten zelfs nog helemaal geen gebruik van de wet. Dit bleek afgelopen week tijdens een Bibob-bijeenkomst georganiseerd door bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is in het leven geroepen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van vergunningen en subsidies. Dankzij de wet hebben bestuursorganen zoals gemeenten meer slagkracht om onderzoek te doen naar de integriteit van een vergunning- of subsidieaanvrager. “Dit proces vraagt van gemeenten echter veel tijd, geld en expertise”, aldus Felix Zonneveld, sectorexpert Finance & Government bij Graydon. 

Bibob speelveld constant in ontwikkeling

Tijdens de bijeenkomst kwam dan ook naar voren dat gemeenten het lastig vinden om hier op een efficiënte manier mee om te gaan. Zo gaf slechts 16 procent van de aanwezigen aan dat hun gemeente het goed voor elkaar heeft op het gebied van de wet Bibob. Bovendien ontbreekt het aan landelijke uniformiteit als het gaat om invulling van de wet. Een gemeente die het minder goed voor elkaar heeft dan een naastgelegen gemeente, maakt zichzelf daarmee juist aantrekkelijk voor frauduleuze ondernemers. Uniforme toepassing van de wet is daarom essentieel.

Daarnaast verschuiven de aandachtsgebieden ook voortdurend. Zo is er een afwisseling te zien in de sectoren waar het risico op criminele activiteiten groot worden geacht, doordat criminelen steeds vaker in andere sectoren opereren. Daarnaast bedenken zij ook steeds meer ondoorzichtige financiële constructies waardoor een gedegen financiële beoordeling nog belangrijker wordt. Daarbij moet niet meer alleen boekhoudkundig maar ook forensisch naar financiële- en bedrijfsinformatie worden gekeken, zo vertelde Bibob adviseur Frank Rovers, één van de sprekers. Andere sprekers op de bijeenkomst waren Ben Laarhoven, commercieel manager van software ontwikkelaar Mavim en Han Wammes, manager leveranciersrelaties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Wetsuitbreiding vergroot noodzaak goede implementatie

Zonneveld: “Voor een goed Bibob proces is het cruciaal dat gemeenten weten met wie ze te maken hebben, hoe het netwerk van een ondernemer eruitziet en wie de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is. Een sterke informatiepositie voordat ambtenaren het gesprek met een ondernemer aangaan, helpt fraude met overheidsgelden en witwassen via gemeentelijke vergunningen te voorkomen. Een goede implementatie van de wet Bibob is daarom van groot belang voor een gemeente."

Tijdens de bijeenkomst werden onder meer het vaststellen van een duidelijk Bibob beleid, het benoemen van een vaste Bibob coördinator en het inrichten van een gedegen informatie-huishouding om onderzoek te kunnen doen, genoemd als belangrijke aandachtspunten. Een goede implementatie is bovendien extra van belang vanwege de uitbreiding van de wet. Hierdoor krijgen gemeenten enerzijds nog ruimere mogelijkheden om meer eigen onderzoek te doen, maar dat betekent tegelijkertijd ook dat er extra tijd, capaciteit en expertise benodigd is. 

Wilt u meer weten over de wet Bibob? Lees hier meer