Pers
Geschreven door Gerd De Smyter
Posted on 12-09-2019

Grote bedrijven slagen er niet in het MKB sneller te betalen

318 keer gelezen

Graydon Barometer Betaalgedrag: facturen tweede kwartaal 2019 na 39,2 dagen voldaan

Amsterdam, 12 september 2019 – Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt facturen steeds sneller, alleen grote bedrijven slagen er niet in facturen van het MKB sneller te voldoen. Dat blijkt uit de jongste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Tijdens het tweede kwartaal van 2019 betaalden Nederlandse bedrijven hun facturen gemiddeld na 39,2 dagen. Dat is ruim één dag sneller dan een jaar geleden. De facturen van kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven laten geen of amper verbetering zien.

“De verscherping van de wetgeving rondom de uiterste betaaltermijnen, zoals we die kennen sinds medio 2017 heeft er niet voor gezorgd dat grote bedrijven het MKB sneller zijn gaan betalen”, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. “Daar waar bedrijven erin slagen hun betaalgedrag met een dag te verbeteren, voldoen grotere bedrijven facturen van het MKB binnen een nagenoeg zelfde termijn ondanks de aanscherping van de wet.” Sinds medio 2017 is de wet uiterste betaaltermijnen van kracht. Hierdoor worden grote bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het MKB binnen 60 dagen te voldoen. Graydon ziet dat sinds de invoering van de wet de betaaltermijn licht is toegenomen en momenteel nagenoeg gelijk blijft (41,4 dagen). “De wet is juist ingesteld als stimulans om ervoor te zorgen dat het MKB sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.”

Graydon Barometer betaalgedrag 2019 - algemeen.jpg

Het algehele Nederlandse bedrijfsleven heeft tijdens het tweede kwartaal van 2019 facturen ruim een dag sneller voldaan dan in dezelfde periode een jaar gelden. Daarmee komt het betaalniveau weer uit op het record dat genoteerd werd in het begin van 2018.

Horeca koploper in snel betaalgedrag, Water- en afvalverwerking betaalt het langzaamst 

Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag af te lezen dat facturen in de Horeca met 35,9 dagen momenteel het snelst betaald worden. Daarna volgen Cultuur, sport en recreatie met 36,8 dagen en de (semi)Overheid met 37,2 dagen.

Bedrijven actief in de Water- en afvalverwerking betalen facturen met 43 dagen momenteel het langzaamst. Een jaar geleden behoorde deze sector samen met Transport en Logistiek en de IT & Communicatie (beiden 42,1 dagen) tot de hekkensluiters. Wel moet opgemerkt worden dat deze drie sectoren wel sneller zijn gaan betalen dan een jaar geleden, echter ten opzichte van alle sectoren behoren ze nog steeds tot de traagste betalers.

Graydon Barometer betaalgedrag 2019 - sectoren.jpg

Dat betekent dat er tussen de sector die het snelst betaalt en de traagst betalende sector ruim zeven dagen verschil zit. “Een groot verschil voor bedrijven die lang op uitbetaling van hun factuur moeten wachten. Dat verschil kan betekenen dat sommige bedrijven investeringen of het creëren van werkgelegenheid moeten uitstellen,” aldus Van Weerdenburg van Graydon.

Opvallend zijn een aantal verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Zo betaalt de sector Overige dienstverlening rekeningen vier dagen sneller dan een jaar geleden. Ook de Energiebedrijven laten een positieve ontwikkeling zien. De sector behoorde twee jaar geleden met 44,1 dagen nog tot de top van de traagst betalende sectoren. Inmiddels betaalt de sector ruim 5 dagen sneller en zit daarmee onder het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Drenthe neemt koppositie over als snelle betaler

Op provinciaal niveau zien we dat facturen in Drenthe, gemiddeld het snelst werden betaald. Daarmee streeft Drenthe met 36,8 dagen Friesland en Zeeland voorbij. In Zeeland (37,9 dagen) betaalden bedrijven tot voor kort steevast het snelst. 

Graydon Barometer betaalgedrag 2019 - provincies.jpg

Download hier de Barometer Betaalgedrag Q2 2019