Pers
Geschreven door Suzanne van Leeuwen
Posted on 17-09-2019

Prinsjesdag: grootste economische groei voor Energie- en Zorgsector

140 keer gelezen

AMSTERDAM, 17 september 2019 – Bedrijven in de Energie- en Zorgsector kunnen volgend jaar de meeste economische groei verwachten op basis van de vooruitzichten die op Prinsjesdag door het Centraal Plan Bureau (CPB) zijn gepubliceerd. Dit blijkt uit een doorrekening van bedrijfsinformatiespecialist Graydon voor de Groot Zakelijke bedrijven en het MKB. De top 5 van sterke groeisectoren bestaat verder uit het Onderwijs, Overige Dienstverlening en de Water- en afvalsector. Op provinciaal niveau is de economische groeiverwachting het grootst voor bedrijven in Friesland.

“We hebben berekend wat de cijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Door de cijfers uit de MEV te koppelen aan ons eigen groeiscoremodel van de reële groei van de afgelopen jaren, hebben we in kaart gebracht wat komend jaar de economische groeiverwachtingen zijn per sector. Ook voor de provincies hebben we de verwachte groei inzichtelijk gemaakt”, aldus Rob Veneboer, COO van Graydon.  

Energie- en zorgsector groeien het meest, Financiële sector het minst

Het totale Nederlandse bedrijfsleven groeit volgend jaar met gemiddeld 1,8 procent. Alle sectoren kunnen volgend jaar een groei op het balanstotaal tegemoet zien, maar de cijfers laten wel onderlinge verschillen zien. De Energie- en Zorgsector hebben met 3,7 procent de grootste groeiverwachting, gevolgd door het Onderwijs (3,3%), de Overige Dienstverlening (3,2%) en de Water- en afvalverwerking (3,1%).

“Uit de cijfers blijkt dat de aangekondigde investeringen een positief effect hebben op de verwachte economische groei volgend jaar. Uit onze doorrekening komt echter ook duidelijk naar voren dat de groei afvlakt”, aldus Veneboer. “Hoewel voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven economische groei wordt verwacht, is in alle sectoren sprake van een kleinere groeiverwachting dan een jaar geleden.”

De kleinste groeiverwachting zien we bij bedrijven in de Financiële sector (1,1 %) en de Bouwnijverheid (1,5%). Veneboer: “Met name in de bouw (vorig jaar nog een verwachte groei van 2%) blijven de marktomstandigheden door personeelstekorten, gestegen materiaalkosten en de recente stikstof-uitspraak van de Raad van State volgend jaar uitdagend.”

Friesland opnieuw koploper in groei

Op regionaal niveau voorspelt Graydon net als vorig jaar de sterkste groei voor bedrijven in de provincie Friesland (2,2%), gevolgd door Noord-Brabant (2,0%) en Flevoland (1,9%). Waar Friesland opvalt door een groeiverwachting ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,8 procent, valt Noord-Holland op in omgekeerde zin, waar de groeiverwachting met 1,5 procent het minst is van alle provincies.

Groot Zakelijk versus MKB

Voor dit onderzoek heeft Graydon ook in kaart gebracht wat de groeiverwachtingen zijn op het balanstotaal voor zowel de Groot Zakelijke bedrijven als het MKB. Bij ruim 124 duizend bedrijven ziet Graydon dat op basis van de verwachte gemiddelde balanswaarde per bedrijf de Groot Zakelijke bedrijven zullen groeien met 1,7 procent, terwijl het MKB kan rekenen op een toename van het balanstotaal met 2,1 procent. 

Verantwoording onderzoek

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon heeft de Prinsjesdagstudie uitgevoerd onder het MKB en de Groot Zakelijke bedrijven. Deze selectie voldoet aan onderstaande criteria: 

Graydon kijkt graag met u vooruit en presenteert donderdag 26 september tijdens de Graydon Business Borrel een doorrekening voor de Groot Zakelijke bedrijven en het MKB.

Graydon Business Borrel Prinsjesdag