Pers
Geschreven door Gerd De Smyter
Posted on 10-02-2016

Steeds meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven

1707 keer gelezen

Bij bedrijven met meer dan een miljoen euro op hun balans, krijgen vrouwen steeds vaker een prominente rol. Dat blijkt uit een inventarisatie van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Sinds 2010 is de man-vrouw verhouding bij deze bedrijven met ruim 3 procent gestegen. Het totale percentage vrouwen in de boardroom is afgerond 20 procent. Minister Bussemaker (OCW) lanceerde eerder deze week een app waarin te zien is welke bestuurswisselingen er bij de 200 grootste bedrijven van het land zijn. De minister houdt vast aan het wettelijk streven dat 30 procent van zowel de bestuurders als de commissarissen van het Nederlandse bedrijfsleven vrouw moet zijn.

“We zien dat de samenstelling van de topposities de afgelopen jaren steeds evenwichtiger wordt. Het aantal vrouwen in bestuurs- en commissarisfuncties neemt elk jaar gestaag toe”, zegt Marcel van Es, CEO van Graydon. “Dat is ook belangrijk omdat eerder onderzoek van Graydon naar de impact van het individu op een faillissement heeft uitgewezen dat een overwicht van mannen op topposities een hoger risico op faillissementen betekent.”

man-vrouw 2016 totaal.png

“Voor het becijferen van het aandeel vrouwen op topfuncties hebben we gekeken naar alle bedrijven met een jaarrekening met een balanstotaal van meer dan 1 miljoen euro. Bij deze bedrijven hebben we gekeken naar de ontwikkeling van het aantal vrouwen in de samenstelling van de topfuncties, zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel”, zegt Barry Delhez, lead data-analist bij Graydon. “Het gaat dan om functies als de DGA , bestuurslid of commissaris.”

man-vrouw 2016 sector.png

Sterke afname vrouwen in topfuncties gezondheidszorg

De Gezondheidszorg kent in tegenstelling tot alle andere sectoren een afname (6%) in het percentage vrouwen op topfuncties. Desondanks zien we dat deze sector samen met het Onderwijs koploper is in de man-vrouw verhouding (32%). Daarna volgen de Horeca en de sector Cultuur, sport en recreatie, die ook boven de gestelde norm van 30 procent uitkomen. De Bouwnijverheid en de Financiële instellingen lopen het meest achterop als het gaat om het percentage vrouwen in topfuncties.

man-vrouw 2016 stijging.png

Met uitzondering van de Gezondheidszorg zien we in elke sector het percentage vrouwen op topposities groeien. Als we het vergelijken met zes jaar geleden dan zien we de sterkste toename in de (Afval)Water sector en de sector Cultuur, sport en recreatie.