Home / Risk & Compliance / Voldoen aan de Sanctiewet

Voldoen aan de Sanctiewet

Automatische screening en monitoring van UBO’s
Automatische screening en monitoring van UBO’s

Wanneer u onder de Sanctiewet valt bent u verplicht Customer Due Diligence onderzoek te doen. U moet weten wie er bij uw relaties aan de touwtjes trek en de uiteindelijk belanghebbende (oftewel UBO) vervolgens screenen op alle mogelijke compliance- en reputatierisico’s.

Screen belanghebbende niet alleen bij het aangaan van relaties, maar ook bij transacties en periodiek gedurende relatie. Daarnaast hoort u al uw ondernomen stappen op te slaan in een archief. Voor een snellere klantacceptatie en monitoring automatiseert u dit proces volledig met de Customer Due Diligence oplossing van Graydon. Voorkom reputatieschade middels een eenduidig proces.

Hoe werkt de module ‘screening & monitoring Sanctiewet’?

  1. U checkt de uiteindelijk belanghebbende (UBO) met de module UBO Check.
  2. Met de module ‘Screening & monitoring Sanctiewet’ screent u de UBO automatisch op sanctielijsten, controlelijsten en negatieve publiciteit. U breidt de screening eventueel uit met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  3. U monitort de UBO automatisch. Bij wijzigingen krijgt u direct een update.
  4. U slaat al uw stappen op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.

Meer weten?

Meer informatie over de Sanctiewet, of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.