Home / Risk & Compliance / UBO check

UBO check

Identificeer en verifieer uw UBO middels een geautomatiseerd beleid.
Identificeer en verifieer uw UBO middels een geautomatiseerd beleid.

Het in kaart brengen van actuele bedrijfsgegevens en UBO’s is tijdrovend en complex. Met de Customer Due Diligence oplossing beschikt u altijd over de meest actuele gegevens en doet u eenvoudig cliëntonderzoek.

U wilt voorkomen dat u zakendoet met frauduleuze bedrijven om reputatieschade of boetes te voorkomen. Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt, bent u verplicht de uiteindelijk belanghebbende (oftewel UBO) in kaart te brengen.

Snel en efficiënt voldoen aan wet- en regelgeving

U moet weten wie er aan de touwtjes trekt en deze persoon checken op integriteitsrisico’s. Check de belanghebbende niet alleen bij het aangaan van relaties, maar ook periodiek bij transacties. Met de UBO Check kunt u het proces volledig automatiseren, zodat u snel en efficiënt voldoet aan alle recente wetgeving en geen zakendoet met onbetrouwbare partijen.

Hoe werkt de UBO Check?

De UBO Check bestaat uit vier stappen:

  1. Met de UBO Check brengt u de uiteindelijk belanghebbende(n) in kaart. Voor elke vertakking in een concernstructuur toont de UBO Check het  pad naar de hoogste entiteit.
  2. Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt checkt u de UBO’s op integriteitsrisico’s. Denk aan sanctielijsten, controlelijsten, fraudelijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit. U kunt dit  uitbreiden met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  3. U monitort de UBO automatisch op basis van de wet. Bij de Wwft gaat het op basis van uw risicoclassificatie, bij de Sanctiewet controleert u alle UBO’s periodiek en bij transacties.
  4. U slaat al uw stappen en uitkomsten automatisch op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.

 

 

Meer weten?

Bent u benieuwd naar Customer Due Diligence of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.