Home / Risk & Compliance / Voldoen aan de Wwft

Voldoen aan de Wwft

Automatiseer uw cliëntenonderzoek: eenduidig, snel en zonder risico.
Automatiseer uw cliëntenonderzoek: eenduidig, snel en zonder risico.

Wanneer u onder de Wwft valt bent u verplicht Customer Due Diligence onderzoek te doen. Deze uniforme klanttoetsing houdt in dat u onderzoek moet doen of de uiteindelijke belanghebbende betrouwbaar is en geen banden heeft met criminele organisaties.

Volgens de Wwft moet u de UBO identificeren en screenen op integriteitsrisico’s. Hoe vaak u dit moet doen, hangt af van het risico van uw relatie. Op basis van een risicoclassificatie checkt u periodiek en bij transacties alle UBO’s op fraudelijsten, controlelijsten, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit.

Automatische monitoring

Het vinden en checken van UBO’s is tijdrovend en foutgevoelig. Door de Customer Due Diligence oplossing van Graydon automatiseert u dit proces. Met de module ‘screening & monitoring Wwft’ zorgt u voor automatische monitoring op basis van uw risicoclassificatie. 

Hoe werkt de module ‘screening & monitoring Wwft’?

  1. U checkt de uiteindelijk belanghebbende (UBO) met de module UBO Check
  2. Met de module ‘Screening & monitoring Wwft’ screent u de UBO automatisch op 86 opmerkelijke zaken en lijsten, zoals controlelijsten, PEP-lijsten, sanctielijsten, fraudelijsten, faillissementen en negatieve meldingen in de pers. U kunt dit eventueel uitbreiden met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  3. U monitort de UBO automatisch op basis van de door u gemaakte risicoclassificatie. Denk aan laag, midden of hoog risico. Wij kunnen u adviseren over de juiste risicoclassificering.
  4. U slaat altijd al uw stappen op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.

Meer weten?

Meer informatie over de Wwft, of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.