Home / Automatiseer uw UBO checks

Automatiseer uw UBO checks

Snel en efficiënt een identificatie van uw UBO door middel van een geautomatiseerd beleid
Automatiseer uw UBO checks

U wilt voorkomen dat u zakendoet met frauduleuze bedrijven om reputatieschade of boetes te voorkomen. Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt, bent u zelfs verplicht de uiteindelijk belanghebbende (oftewel; UBO) in kaart te brengen. U moet weten wie er aan de touwtjes trekt en deze persoon checken op integriteitsrisico's. Niet alleen bij het aangaan van relaties, maar ook periodiek en bij transacties. Bedrijf- en eigenaarsstructuren zitten vaak complex in elkaar, waardoor het lastig is de UBO boven tafel te krijgen. Bovendien moet u alle stappen archiveren voor controles. Dit proces kost een hoop tijd en geld. Met de UBO Check kunt u dit volledig automatiseren, zodat u snel en efficiënt voldoet aan alle recente wetgeving en geen zakendoet met onbetrouwbare partijen. 

Video: Hoe werkt een UBO check?

Hoe werkt de UBO Check? De UBO Check is een module binnen de Customer Due Diligence oplossing van Graydon.

Deze oplossing bestaat uit vier stappen:

  • Stap 1: Met de UBO Check brengt u de uiteindelijk belanghebbende(n) in kaart. Voor elke vertakking in een concernstructuur toont de UBO Check het pad naar de hoogste entiteit.
  • Stap 2: Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt checkt u de UBO’s op integriteitsrisico’s. Denk aan sanctielijsten, controlelijsten, fraudelijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit. U kunt dit  uitbreiden met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  • Stap 3: U monitort de UBO automatisch op basis van de wet. Bij de Wwft gaat het op basis van uw risicoclassificatie, bij de Sanctiewet controleert u alle UBO’s periodiek en bij transacties.
  • Stap 4: U slaat al uw stappen en uitkomsten automatisch op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.


Voorafgaand aan het automatiseren van uw due diligence beleid, verrijkt, analyseert en screent Graydon eenmalig uw volledige portefeuille, zodat u met een ‘schone lei’ begint.

Video: Zo identificeer je een UBO