Home / Controleer de bedrijfsleiding met een UBO check

Controleer de bedrijfsleiding met een UBO check

Anonieme, snelle en efficiënte identificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO)
Automatiseer uw UBO checks

U wilt voorkomen dat u zakendoet met frauduleuze bedrijven om reputatieschade of boetes te voorkomen. Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt, bent u zelfs verplicht de uiteindelijk belanghebbende (oftewel; UBO) in kaart te brengen. U moet weten wie er aan de touwtjes trekt en deze persoon checken op integriteitsrisico's.

De UBO check geeft u de volgende inzichten:

1: Uiteindelijk belanghebbende(n)

2: Voor elke vertakking van het concern 

3: Controle op: sanctielijsten, controlelijsten, fraudelijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit

4: Vrijblijvend advies Graydon risk expert