Waarom Wet Bibob

De Wet Bibob staat voor ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet is in het leven geroepen omdat criminele organisaties in het verleden soms misbruik maakten van diensten van gemeenten, zoals vergunningen en subsidies. Dankzij de Wet Bibob hebben bestuursorganen recht om te onderzoeken of de aanvrager betrouwbaar en integer is. Ondernemers krijgen met de Wet Bibob te maken bij specifieke vergunningen, bij aanbestedingen via de overheid en bij bepaalde aanvragen voor subsidies.

Graydon en Wet Bibob

Gemeenten zijn erbij gebaat om enerzijds snel onderzoek te doen en anderzijds de juiste informatie in kaart te hebben. Met het Bibob-proces en onze Bibob-oplossing helpt Graydon gemeenten bij een snel en eenduidig beleid, om zo ondernemerschap te stimuleren, fraude te voorkomen en kosten/tijd te besparen. Met een paar drukken op de knop brengen Bibob-onderzoekers alle informatie inzichtelijk, om te bepalen of vervolgonderzoek bij Bureau Bibob nodig is.

Wet Bibob: insights en meer

Accounting_report4.jpg

[Blog] Een sneller en efficiënter Bibob-proces voor gemeenten

Hoewel het goed is dat gemeenten een sterkere informatiepositie hebben rondom de wet, brengt het tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Enerzijds kost een Bibob-proces veel tijd en geld. Anderzijds worstelen veel gemeenten met vragen als: Hoe ziet een goede Bibob-procedure eruit? Wat zijn goede bronnen? Hoe zorg je voor een eenduidig en efficiënt beleid?

> Lees meer

Background5.jpg

[Hulp] Bespaar tijd en geld door integriteitsonderzoek te automatiseren

Waar uw eigen onderzoek vaak veel tijd in beslag neemt, heeft u met bedrijfsinformatierapporten, XSeptions en de UBO- en Compliance Check van Graydon toegang tot betrouwbare bronnen waardoor u het beoordelingsproces kunt versnellen. Daarnaast gebeurt het onderzoek bij Graydon in anonimiteit.

> Lees meer

Checklist_Bibob_foto.png

[Checklist] Bibob-proces

Gemeenten moeten eerst zelf onderzoek doen, voor ze een zaak overdragen aan Bureau Bibob. Het Bibob-onderzoek vraagt veel tijd van gemeenten. Ook zijn de juiste bronnen niet altijd voorhanden. Met deze checklist helpen wij u op weg naar een eenduidig beleid en de juiste bronnen voor een gedegen Bibob-onderzoek.

> Bekijk de checklist

iStock-533342616.jpg

[Wiki] Wet Bibob

In deze Wet Bibob wiki leest u wat de Wet Bibob is, hoe een Bibob-procedure eruit ziet en leest u tips voor zowel ondernemers als gemeenten om het Bibob-proces te versnellen.

> Bekijk de wiki

Leaflet Bibob.png

[Leaflet] Versnel de onderzoeksprocedure van de Wet Bibob

Onderzoeken of vergunningen die te maken hebben met de wet worden misbruikt door dubieuze partijen, en neemt veel tijd in beslag. Tijd besparen én betrouwbare informatie verkrijgen? Met de oplossingen van Graydon automatiseert u dit een deel van dit proces en heeft u altijd bronnen bij de hand.

> Bekijk de leaflet

iStock-607881046.jpg

[Pers] Bibob wetgeving blijft uitdaging voor gemeenten

Hoewel de wet Bibob al sinds 2003 van kracht is, stelt deze wet gemeenten nog steeds voor de nodige uitdagingen. Zo is er momenteel geen sprake van een uniforme toepassing van de wet, hebben gemeenten moeite met het beoordelen van ingewikkelde financiële (en daarmee fraudegevoelige) constructies en maakt twee procent van de gemeenten zelfs nog helemaal geen gebruik van de wet.

> Lees meer