Contact

Met Graydon Incasso
T: 020-567 9660 bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
E: betalen@graydon.nl

Eventuele schriftelijke correspondentie kunt u richten aan:
Graydon Incasso B.V.
Postbus 12790
1100AT Amsterdam Zuidoost

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u in ieder contact uw dossiernummer te noemen. Dit nummer vindt u terug in onze communicatie.

Online uw dossier bekijken?
https://debiteuren.graydon.nl 

Wat doet Graydon Incasso?

Samen tot een oplossing komen
Heeft Graydon Incasso schriftelijk of telefonisch contact met u opgenomen? Dan heeft één van onze klanten ons ingeschakeld om een nog openstaande schuld bij u te incasseren. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Bel op werkdagen via het telefoonnummer 020-567 9660. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur. Of stuur ons een e-mail via betalen@graydon.nl.

Wanneer wij een schuld van onze klant krijgen overgedragen, starten wij altijd een minnelijk traject. Gedurende dit traject proberen wij op meerdere manieren contact met u te krijgen, waarbij het ons doel is om samen met u tot een passende oplossing  te komen. Lukt dit niet? Dan kan een zogenoemde gerechtelijke fase volgen waarin de deurwaarder de openstaande schuld voor ons zal incasseren.

Ik ben het niet eens met een vordering. En nu?

Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de hoogte van uw openstaande schuld? Meld dit ons dan zo spoedig mogelijk via post of e-mail. Zodra wij uw betwisting in behandeling hebben genomen, ontvangt u van ons een bevestiging.
Soms is het nodig om (delen van) uw bezwaar voor te leggen aan de (oorspronkelijke) klant. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat uw bezwaar inhoudelijk wordt behandeld. 

Ik heb een klacht over Graydon Incasso. En nu?

Als u het niet eens bent met de handelwijze van Graydon Incasso  of een medewerker dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal door ons behandeling worden genomen. Binnen 15 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Uw klacht kunt u indienen door een e-mail te sturen aan: betalen@graydon.nl. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden. Wilt u de klacht per brief toesturen dan kunt u deze richten aan:
Graydon Incasso B.V.
Postbus 12790
1100AT Amsterdam Zuidoost
 

Hoe kan ik mijn gegevens of mijn adres wijzigen?

Het is erg belangrijk dat Graydon over uw juiste gegevens beschikt. U blijft ook altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Een adreswijziging kan uitsluitend schriftelijk via brief of e-mailbericht worden doorgegeven. Graag ontvangen we de volgende gegevens:

  • uw achternaam en voorletters;
  • uw oude adres en nieuwe adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
  • de ingangsdatum van de adreswijziging;
  • uw vaste en mobiele telefoonnummer;
  • uw geboortedatum;
  • uw e-mailadres;
  • uw dossiernummer.

Is het mogelijk dat ik iemand anders toestemming geef om contact met Graydon Incasso op te nemen?

Ja, dat kan. In dat geval ontvangen wij graag een brief met daarin de mededeling dat deze persoon namens u mag optreden als zaakwaarnemer. Wij hebben hiervoor de volledige naam, geboortedatum en adres van deze persoon nodig. De machtiging moet door beiden worden ondertekend. Mogen wij uw dossier telefonisch met een derde bespreken? Indien u bij dit gesprek aanwezig bent, kunt u hiervoor telefonisch toestemming geven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij een derde niet te woord staan.

Ik ontvang een brief terwijl ik geen schuld heb bij Graydon Incasso, wat moet ik doen?

Graydon Incasso besteedt veel aandacht aan haar interne processen. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het in enkele gevallen mogelijk zijn dat u een brief ontvangt die niet voor u bestemd is. Graydon Incasso heeft namelijk – net als andere incassobureaus – geen inzage in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Incidenteel kan het zelfs gebeuren dat u dezelfde voorletter(s), achternaam en geboortedatum heeft als de debiteur van wie wij een schuld in behandeling hebben, bijvoorbeeld bij veel voorkomende achternamen. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. Is dit bij u het geval dan adviseren wij u om direct contact met ons op te nemen zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen corrigeren en u hier niet langer hinder van ondervindt.

Is Graydon Incasso aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)?

Ja, wij zijn aangesloten bij de NVI en daarmee gehouden aan de regels en richtlijnen die verbonden zijn aan dit keurmerk. Periodiek worden wij daarom gecontroleerd door een extern keurmerkinstituut. Wanneer deze controle met succes is afgerond, wordt het keurmerk weer met twee jaar verlengd.

Hoe kan ik aan Graydon Incasso betalen?

Wij bieden u graag de mogelijkheid om te betalen op een manier die bij u past. Hieronder een overzicht van de betaalmogelijkheden.

Eenmalige betaling
Wilt u de volledige  openstaande schuld ineens betalen? Uw termijnbedrag overmaken? Of een extra betaling naast uw lopende betalingsregeling doen? Dat kan op de volgende manieren.

Betalen via iDEAL: Betalen met iDEAL is betalen in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank. Dit kan via onze website of uw persoonlijke inlogpagina https://debiteuren.graydon.nl. 

Betalen via overschrijving: U kunt zelf het bedrag overschrijven naar ons bankrekeningnummer, NL 87 ABNA 058.68.28.818, ten name van Stichting Derdengelden Graydon Nederland BV met als omschrijving het dossiernummer.

Betalen in termijnen
Is betalen ineens niet voor u mogelijk? Dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden voor een betalingsregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze medewerkers. Betreft uw schuld een telefoon- of televisieabonnement, een internetbestelling of een energieleverancier? Dan maakt u eenvoudig zelf een betalingsregeling die bij u past door in te loggen op https://debiteuren.graydon.nl

Ik heb een e-mail van Graydon Incasso ontvangen met een betaallink erin? Hoe werkt dit?

Deze e-mail is simpel gezegd een acceptgirokaart per e-mail in plaats van in de brievenbus. Geen gegevens meer overtikken van papier naar het scherm, maar direct betalen. U betaalt door op de ‘betaal nu’ te klikken, waarna u dezelfde stappen volgt als bij betaling met iDEAL.

Ik heb schuldhulpverlening aangevraagd of krijg schuldhulpverlening en ontvang een brief van Graydon Incasso. Wat nu?

Neem altijd contact op met Graydon Incasso om dit te melden, zodat wij weten in welke situatie u zich momenteel bevindt en noodzakelijke maatregelen kunnen treffen zodat uw schuld niet verder oploopt. Onze medewerker zal u vragen bewijs te overleggen van de aanvraag van de schuldhulpverlening. U dient hiervoor een kopie van een recente brief van de schuldhulpverlener naar ons toe te sturen. Ga vervolgens met de brief van Graydon Incasso naar uw schuldhulpverlener en vraag of deze schriftelijk contact opneemt met ons.

Wat is WSNP?

Als u door de rechter bent toegelaten tot de WSNP, wordt er een bewindvoerder benoemd die de wettelijke regeling uitvoert en er onder andere op toeziet dat u de regels van de WSNP nakomt. De rechter kan hierbij schuldeisers verplichten om mee te werken. Maakt u gedurende het WSNP traject nieuwe schulden of houdt u zich niet aan de afspraken, dan is het mogelijk dat WSNP wordt beëindigd en zult u weer verantwoordelijk worden gehouden voor betaling van de volledige schuld. Het schuldsaneringstraject is dan mislukt en u krijgt geen schone lei.

Heeft u zich gedurende het WSNP traject aan de afspraken gehouden en er zijn geen nieuwe schulden gemaakt, dan wordt het traject na drie jaar met een schone lei afgerond. Uw schuldeisers ontvangen in de meeste gevallen een slotuitdeling en het dossier wordt daarna definitief gesloten.

Wilt u meer informatie over de WSNP?
Ga dan naar de website van Bureau voor de WSNP.

Ik ben toegelaten tot de WSNP en ontvang een brief van Graydon Incasso. Wat nu?

Neem altijd contact op met Graydon Incasso om dit te melden, zodat Graydon Incasso weet in welke situatie u zich momenteel bevindt en noodzakelijke maatregelen kan treffen zodat uw schuld niet verder oploopt. De medewerker van Graydon Incasso zal u vragen bewijs te overleggen van de uitspraak van de WSNP. U dient hiervoor een kopie van het vonnis inzake de toelating tot de WSNP naar ons toe te sturen. Ga vervolgens met de brief van Graydon Incasso naar uw bewindvoerder en vraag of deze schriftelijk contact opneemt met Graydon Incasso.

Wat is beschermingsbewind?

Indien u niet in staat bent uw financiële zaken zelf te beheren en u onder beschermingsbewind bent geplaatst, zal correspondentie via uw bewindvoerder lopen. Hoewel uw bewindvoerder voor uw financiën zorgt, blijft u zelf aansprakelijk. De bewindvoerder is, met betrekking tot de betalingsverplichting, niet meer dan een 'zaakwaarnemer'. Ondanks het beschermingsbewind moet u aan uw contractuele betalingsverplichtingen blijven voldoen.

Faillissement?

Neem altijd contact op met Graydon Incasso om dit te melden, zodat Graydon Incasso weet in welke situatie u zich momenteel bevindt en noodzakelijke maatregelen kan treffen zodat uw schuld niet verder oploopt. De medewerker van Graydon Incasso zal u vragen bewijs te overleggen van de uitspraak van het faillissement. U dient hiervoor een kopie van het vonnis inzake de uitspraak van het faillissement naar ons toe te sturen. Ga vervolgens met de brief van Graydon Incasso naar uw curator en vraag of deze schriftelijk contact opneemt met Graydon Incasso.

Brief van een deurwaarder, wat nu?

Heeft u een brief van een deurwaarder ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder om verdere kosten te voorkomen. Wanneer wij een schuld van onze klant krijgen overgedragen, starten wij altijd een minnelijk traject. Gedurende dit traject proberen wij samen met u tot een passende oplossing  te komen. Indien dit niet lukt is een zogenoemde gerechtelijke fase het vervolg en vragen wij de deurwaarder de openstaande schuld voor ons te incasseren. Het is in dit geval van groot belang dat u zo snel mogelijk contact met de deurwaarder opneemt, bijvoorbeeld voor het afspreken van een betalingsregeling.

Mogelijkheden van de deurwaarder:

  • een dagvaarding uitbrengen;
  • beslag leggen, bijvoorbeeld op uw inkomen of inboedel;
  • een woning ontruimen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (http://www.kbvg.nl/).

24/7 toegang tot uw persoonlijke gegevens en opstaande schuld (-en)

Kijk op debiteuren.graydon.nl
Uw voordelen: altijd een actueel overzicht van uw vordering, uw zaken regelen wanneer het u zelf uitkomt of een extra betaling naast uw lopende betalingsregeling doen. Online kunt u uw betaling(en) direct via iDeal aan ons verrichten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief