Wiki

Monitoring

Alles over monitoring

Vroeger leken alleen de marktzalen rekening te moeten houden met het feit dat de vleugelslag van een vlinder een orkaan kan veroorzaken aan de andere kant van de wereld. Maar de tijden zijn veranderd. 

Ook voor uw organisatie én om uw geld op tijd binnen te krijgen, is het belangrijk om ontwikkelingen bij uw zakenpartners en in hun sector op de voet te volgen. In de wereld van vandaag moeten organisaties snel reageren en bovenal flexibel zijn. 

Monitoring helpt u hierbij.

Wat is monitoring?

Het woord ‘monitoring’ zegt het zelf. Net zoals de sportverslaggever zijn monitor gebruikt om te zien welke renner versnelt of ter plaatse trappelt. Of net zoals de reporter langs het voetbalveld beoordeelt of een scheidsrechter nu al dan niet een spelfase verkeerd heeft gefloten, kunt u een financiële monitor gebruiken om alle bewegingen bij uw zakenrelatie in het oog te houden. 

  • Heeft uw concurrent een product of dienst ontwikkeld die uw zakenrelatie omzet kan kosten? 
  • Merkt u dat uw handelspartner zijn marketinginspanningen sterk opdrijft of juist helemaal afbouwt? 
  • Geven medewerkers op sociale media blijk van hun onvrede? 

Een goede monitoring-tool bundelt informatie die verzameld is via verschillende kanalen. Zo kunt u met één blik een financiële situatie beoordelen en perfect op de hoogte blijven van wat er bij uw zakenpartners aan de hand is. 

Wat brengt monitoring in kaart?

Wellicht nog meer dan dieren zijn bedrijven eigenlijk net mensen: ze groeien en maken verschillende levensfases door. 

In elk van die fases liggen een aantal elementen uit de bedrijfsvoering weer anders. Dan hebben we het over:

  • de behoefte aan financiering; 
  • de wil voor overnames;
  • het risico om overgenomen te worden;
  • de solvabiliteit.

Monitoring brengt al die zaken in kaart en leert u wat de beste reactie is in dat bepaalde geval.

Hoe werkt een monitoring-systeem?

Wanneer u een zakenpartner via het monitoringsysteem wilt volgen, krijgt u in real time bericht als er zich bepaalde wijzigingen voordoen. Het kan daarbij gaan om veranderingen bij het management, om een veranderend betaalpatroon, om een grote investering, een bericht in de krant, enzovoort. 
U krijgt bij de start ook alle gegevens die eerder belangrijk waren, bijvoorbeeld een overzicht van negatieve berichten waarmee uw handelspartner in het nieuws kwam. Deze informatie brengt u dadelijk bij de les en geeft aan waarop u vooral moet letten. 

 

Het belang van monitoring van klanten en leveranciers?

De wereld globaliseert steeds meer en alles hangt vaker met elkaar samen. Dat betekent dat uw klanten wellicht ook uw leveranciers zijn. Maar het betekent ook dat elke verschuiving in het ecosysteem een grote impact kan hebben. De tijd dat iedere organisatie binnen haar eigen cocon blijft, is voorbij. 

Een naar buiten gericht oog is belangrijk, niet alleen om innovatiekracht te ontwikkelen, ook om als antennes te waarschuwen voor trends in de markt en verschuivingen bij zakenpartners. Vaak kunnen deze trends en verschuivingen grote gevolgen voor u hebben. 

Waarom zou u uw relaties zo nauwkeurig opvolgen?

U kunt eigenlijk niet zonder monitoring. Ongetwijfeld doet u het al, maar op beperkte schaal: via de geruchten die u opvangt, bij het checken van websites van relaties, tijdens het lezen van kranten en wanneer u informeert bij en praat met zakenrelaties.

Monitoring is belangrijk bij de klantacceptatie. En via monitoring houdt u de vinger aan de pols bij vaste klanten.

Omdat elke gebeurtenis gevolgen kan hebben voor uw betalingen, is een permanente opvolging een noodzaak. Als u dankzij de monitoring bijvoorbeeld als eerste weet dat de zakenpartner de komende tijd heel veel zal investeren in infrastructuur, is het zaak om ervoor te zorgen dat die investeringen zijn betalingsgedrag niet zullen veranderen. 

Monitoring houdt u bovendien zelf bij de les. Het helpt u uw eigen processen goed in het oog te blijven houden. Door een nauwkeurige opvolging van de handel en wandel bij uw zakenpartners, ziet u ongetwijfeld zaken waaraan u zelf aandacht zou moeten schenken, maar die in de drukte van het moment vaak over het hoofd worden gezien. Met andere woorden: monitoring houdt u de spiegel voor die bij ondernemen altijd mogelijk is.

Hoe verkleint monitoring de risico’s?

Monitors worden ingezet om voor en tijdens een bevalling de risico’s voor moeder en kind te vermijden. Op dezelfde manier verkleint monitoring uw risico’s. U bent voor het eerst in staat om van bijna alles wat reilt en zeilt bij de zakenpartners in de gaten te houden. Hoe dichter u erop zit, hoe kleiner het risico dat er toch iets fout loopt.

 

Download het handboek voor de moderne credit manager

De rol van credit management verandert. Zo groeit credit management van reactief naar proactief, wordt winstoptimalisatie steeds belangrijker en heeft (big) data steeds meer invloed op de werkprocessen. Hoe past u deze trends succesvol toe? Dit handboek helpt u op weg naar modern credit management.

                                                  C190NL_Handboek-Voor-De-Moderne-Credit-Manager.png

Creëer een effectieve en vooruitstrevende afdeling met behulp van het handboek

Meld u aan voor de nieuwsbrief