Artikel
Geschreven door Jeroen Donkers
Posted on 18-02-2015

6 big data trends in 2015

306 keer gelezen

Getuige de verschillende artikelen zijn experts het erover eens: big data wordt in 2015 nóg bigger. Of beter: big data wordt in 2015 nog nuttiger en interessanter voor uw bedrijf. Zowel voor de kleine MKB’er als voor de multinational neemt de waarde verder toe. Welke trends bepalen het beeld in 2015? U leest het in dit blog.

Trend 1. Big data wordt smart data

Toen de term big data een paar jaar geleden zijn intrede deed, lag de focus op ‘veel’ en ‘groot’. De aanvankelijke gedachte was dat enkel veel en grote databestanden konden leiden tot bruikbare informatie. Deze conclusie wordt in 2015 definitief afgeschreven. Bedrijven gaan steeds gerichter data verzamelen. Over hun sector, hun klanten, producten en markten. Big data wordt smart data.

Trend 2. Kleine bedrijven halen winst uit business intelligence

Door de omschakeling naar smart data zien ook kleine bedrijven in dat ze kunnen groeien met de juiste data. Ze kunnen hun doelpubliek beter definiëren en bereiken. De angst voor big brother en moeilijke, complexe systemen wordt langzaam minder.

Trend 3. Steeds meer aanbieders van data en systemen

Met het groeiende belang van data neemt ook het aantal aanbieders exponentieel toe. Aan de vraagzijde beseffen bedrijven dat ze winst kunnen behalen door het aankopen van externe data en deze te combineren met hun eigen data. Deze bedrijven zoeken begrijpelijke en gebruiksvriendelijke IT-systemen en -tools om deze data te beheren en te analyseren. Het besef groeit hoe leads uit  big data gehaald kunnen worden. 
Tegelijkertijd maken aanbieders de tools en systemen uitgebreider en eenvoudiger. Afhankelijk van wat bedrijven willen, kunnen deze bij verschillende aanbieders ongetwijfeld een systeem op maat vinden. Hierbij geldt dat niet het systeem centraal staat, maar wel wat het bedrijf ermee wil doen. Zelfs een kleine zelfstandige zal een geschikt en betaalbaar CRM-pakket vinden om klanten en prospecten beter op te volgen.

Trend 4. Big data wordt visueler

Aansluitend betekent dit dat er een grondige evolutie is in de manier waarop data door iedereen worden gebruikt. Ook niet-IT-profielen moeten eenvoudig met de data overweg kunnen. In 2015 hoeft de analyse en het gebruik van data dan ook niet meer ingewikkeld te zijn. Goede datasoftware genereert duidelijke grafieken en haalt probleemloos trends en conclusies uit de verzamelde cijfers. Zo krijgt de chief data officer steeds meer tools in handen om zijn conclusies en analyses begrijpelijk en inzichtelijk aan de rest van het bedrijf te presenteren.

Trend 5. Steeds meer chief data officers

Wie vertaalt en analyseert de data zodat deze voor het hele bedrijf bruikbaar wordt? Inderdaad, de chief data officer, of CDO. In 2015 zullen steeds meer bedrijven deze functie invullen. Deze persoon staat centraal in de optimalisatie van de datastromen, de tools, de vertaling naar de directie en de rest van het bedrijf. Bedrijven die hun concurrenten ver voor willen zijn, zullen de CDO zelf in de directie opnemen. Hoe korter de link naar de CEO, hoe daadkrachtiger het beleid kan afgestemd worden op data.

Trend 6. Marketing wordt drijvende kracht

Traditioneel was IT de drijvende kracht achter big data. Data stond dan ook gelijk aan IT-systemen. In 2015 neemt marketing het roer over. Marketingacties moeten bijkomende data opleveren om klanten beter te kunnen bereiken, niches te detecteren, producten aan te passen aan de marktwensen, productlanceringen beter te plannen, enzovoort.

Weten hoe u met behulp van big data kwalitatief hoogstaande leads kunt genereren? Ga direct naar ons download center en download de ePaper!

Download de ePaper!

Meer weten over marktanalyse?

U wilt inzicht in kredietrisico’s en weten waar uw kansen liggen. Ontdek groeipotentieel in nieuwe markten en vind look-a-likes van uw meest waardevolle klanten.

Alles over marktanalyse