Artikel
Geschreven door Roland Hoff
Posted on 26-05-2014

Belangrijke competenties in debiteurenbeheer: debiteurenbeheerder 3.0 (2/3)

1616 keer gelezen

Voor u als CFO of CEO is het belangrijk dat u de juiste mensen op de juiste plek heeft zitten. Uiteraard geldt dit ook voor de medewerkers die belast zijn met het incasseren van de openstaande posten. In het eerste deel ging ik in op de competenties van de credit manager. In dit tweede deel over competenties in debiteurenbeheer kijken we naar de debiteurenbeheerder.

Een goede debiteurenbeheerder is een bruggenbouwer. De debiteurenbeheerder heeft het overzicht om de credit management strategie in de praktijk aan te sturen en te optimaliseren. De beheerder heeft een helikopterview over de portefeuille en signaleert niet alleen waar het fout gaat, maar juist ook wat goed gaat. De successen van zijn/haar afdeling benut hij/zij om de doelen te realiseren door draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Get the cash, keep the customer

Het woord ‘credit management’ zou je kunnen vertalen als ‘het organiseren van vertrouwen’. De debiteurenbeheerder ondersteunt het verkoopproces, maar durft tegelijkertijd wel genoeg rationeel en financieel tegenwicht te bieden aan het optimisme van sales. Insteek is nooit om afscheid te nemen van een klant of een nieuwe klant te weren. Debiteurenbeheerders doen altijd zaken met een klant, alleen niet altijd op rekening. De beheerder organiseert het acceptatie- en inningsproces en ondersteunt de uitvoerende debiteurenbewakers bij het maken van beslissingen en geeft ondersteuning bij de operationele uitvoering van hun werk. ‘Get the cash, keep the customer’ of zelfs ‘please the customer’. Deze instelling kenmerkt de debiteurenbeheerder 3.0.

De competentieroos van de debiteurenbeheerder

Naast communicatieve vaardigheden zijn oordeelsvorming, probleemanalyse en discipline belangrijke competenties van een succesvolle debiteurenbeheerder. Dit komt in de onderstaande competentieroos duidelijk naar voren. Ook de kennisgebieden worden schematisch weergegeven in de vorm van een roos.

 De debiteurenbeheerder heeft het overzicht om de credit management strategie in de praktijk aan te sturen en te optimaliseren.

 Conclusie

Een debiteurenbeheerder kan de door de credit manager geformuleerde visie in de praktijk omzetten in operationele taken voor de debiteurenbewakers. Hij bewaakt de KPI’s en ondersteunt de bewakers inhoudelijk. De debiteurenbeheerder kent zijn klantenportefeuille en herkent direct waar de bottlenecks zitten en hoe hij de kansen intern kan gebruiken om succesvol te zijn.

In het volgende deel van dit drieluik kijken we naar het profiel van de debiteurenbewaker. Meer informatie over de debiteurenbeheerder en zijn 100 aandachtspunten leest u in dit blog.