Artikel
Geschreven door Lydia van Toorn
Posted on 08-10-2013

Brancheonderzoek Bouw 2013

79 keer gelezen

Graydon voerde een onderzoek uit in de Nederlandse bouwbranche onder 4.500 respondenten. Hierbij werden vragen voorgelegd aan de respondenten als:

  • Verwacht u omzetgroei of -krimp, of blijft uw omzet gelijk?
  • Hoe wordt de markt voor bouwbedrijven ervaren?
  • Hoe wordt de mate van concurrentie in het afgelopen jaar ervaren?
  • Merkt u een verandering in het betaalgedrag van uw debiteuren?
  • Hoe lang wacht u met het uitbesteden van openstaande vorderingen na de vervaldatum?
  • Checkt u uw debiteuren op kredietwaardigheid?
  • Maakt u gebruik van Credit Management Software?

Antwoorden

Enkele antwoorden uit het brancheonderzoek dat uitgevoerd is in de bouw:

  • 64% van de respondenten geeft aan naar aanleiding van de marktontwikkelingen duidelijke veranderingen in het debiteurenbeheer en kredietacceptatie beleid te hebben doorgevoerd.
  • 33% van de respondenten geeft aan een scherper herinner- en aanmaantraject te hebben doorgevoerd naar aanleiding van de marktontwikkelingen; 23% checkt vooraf haar klanten op kredietrisico's; 18% van de respondenten geeft zelfs aan het kredietrisico van bestaande klanten te bewaken.
  • 54% geeft aan dat de commerciële afdeling in de huidige markt hinder ondervindt van dalende verzekerde limieten.

> Lees meer over de financiële situatie in de bouw en download direct het Graydon brancheonderzoek.

Whitepaper Bouw

Begin 2013 publiceerde Graydon een whitepaper over trends en ontwikkelingen en financieel management in de bouw.
> Download hier het whitepaper "Bouw je rijk!"