Artikel
Geschreven door Anne Moes
Posted on 10-10-2013

Deurwaarder is het woord van de week

379 keer gelezen

Als ondernemer kom je veel nieuwe termen tegen. Wij lichten elke week een relevant begrip toe, zodat je precies weet wat ermee bedoeld wordt. Het woord van deze week: deurwaarder, ook wel een gerechtsbode genoemd.

Wat is een deurwaarder?

De deurwaarder komt alleen aan de deur als je je vorderingen niet hebt betaald en je schulden hebt bij een andere partij. Hij komt dus niet zomaar langs, want er gebeurt niets zonder vonnis of dwangbevel. De persoon heeft van oudsher het imago van een grote boze man die bij je langskomt om waardevolle spullen weg te halen. Deels is deze voorstelling juist, maar deurwaarders doen tegenwoordig veel meer dan spullen weghalen in geval van non-betaling.

Deurwaarder beslag leggen

Overheidsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders

Er bestaan meerdere soorten deurwaarders. De tweescheiding die gemaakt kan worden, is die van deurwaarders die in dienst van de overheid zijn en de gerechtsdeurwaarders. De eerste is bijvoorbeeld de belastingdeurwaarder of de gemeentedeurwaarder. De tweede, de gerechtsdeurwaarder, voert rechterlijke uitspraken uit, geeft juridisch advies, voert procedures en int schulden namens een schuldeiser. Over deze gerechtsdeurwaarder vertellen we hieronder meer.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Een deurwaarder heeft verschillende taken. Taken die omschreven en vastgelegd zijn in de Gerechtsdeurwaarderswet en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hij/zij brengt je bijvoorbeeld een dagvaarding; een oproep om bij de rechter te verschijnen. Aangezien een dagvaarding meestal persoonlijk overhandigd wordt, kun je nooit ontkennen dat je de dagvaarding gehad hebt.

Meer en meer lopen de minnelijke incasso en de gerechtelijke incassoprocedure in elkaar over en vervagen de scheidslijnen. De gerechtsdeurwaarder ziet daardoor ook steeds vaker dat minnelijke incasso deel uitmaakt van zijn takenpakket. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder juridische adviezen geven aan iedereen die hierom vraagt.

En tot slot hebben deurwaarders inderdaad ook de taak om beslag op spullen of inkomsten te leggen of woningen te ontruimen. Voor een aantal van die werkzaamheden is hij monopolist. Niemand anders dan de gerechtsdeurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding afgeven. De gerechtsdeurwaarder wordt door de Koning benoemd en is aan de ene kant openbaar ambtenaar (net zoals de notaris) en aan de andere kant ondernemer. Hij wordt dus niet betaald door de overheid maar moet zelf klanten werven om geld te verdienen.

Wat levert een deurwaarder op

Wat heb je aan een gerechtsdeurwaarder?

Deurwaarders kunnen goed van pas komen als jijzelf de schuldeiser bent. Iedereen kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen: overheid, particulieren en bedrijven. Handig als een klant zijn facturen niet betaalt. Het maakt niet uit welk bedrag de klant jou verschuldigd is; een deurwaarder kan altijd worden ingeschakeld.

Sommige schuldeisers zien de gerechtsdeurwaarder als laatste redmiddel. Je kunt je immers voorstellen dat de relatie tussen jou en je klant er niet beter op wordt als een gerechtsdeurwaarder inschakelt. Er zijn ook schuldeisers die vaak direct een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Denk hierbij aan woningverhuurders, energiemaatschappijen of zorgverzekeraars. Zij hebben zelf vaak al een uitgebreid minnelijk incassotraject doorlopen met de schuldenaar en willen de zaak dan via de gerechtsdeurwaarder aan de rechter voorleggen. Wanneer je die stap te drastisch vindt en de vrede met jouw klant wilt bewaren, kun je dus het best aankloppen bij een incassobureau.

Deurwaarder haalt geld binnen

Deurwaarders in het nieuws
Ondanks de lastige taken die deurwaarders soms uit moeten voeren, blijven het gewoon mensen. En zoals elk mens, maken ook deurwaarders weleens fouten. Zo berichtte de Telegraaf laatst over een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar het handelen van een gerechtsdeurwaarder. Hij had beslag gelegd op iemands uitkering. Daarbij moeten deurwaarders altijd rekening houden met de zogenoemde beslagvrije voet, zodat mensen altijd genoeg geld hebben om de eerste levensbehoeften te bekostigen. De beslagvrije voet is 90 procent van de bijstandsnorm, plus een extra bedrag voor woon- en ziektekosten. Omdat die beslagvrije voet hoger was dan de uitkering viel er niets onder het beslag. De grechtsbode had onder druk een betalingsregeling getroffen van 50 euro per maand en daar was de Ombudsman het niet mee eens. De bescherming van de debiteur door de beslagvrije voet is er niet voor niets. Geld halen bij iemand die het echt niet heeft, is dus zelfs voor deurwaarders lastig.

Geld binnenhalen met een deurwaarder

Met dank aan dhr. M.J.C. van Leeuwen, Directeur / Gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn.

Welke stappen kunt u ondernemen als u last heeft van wanbetalers?
Download de cue card