Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 19-02-2014

Duurzaamheid en risicomanagement verbinden in vijf stappen

364 keer gelezen

De toenemende onrust rondom de aardbevingen in Groningen als gevolg van gaswinning laat pijnlijk zien dat sociale- en milieurisico’s vaak onvoldoende aandacht krijgen in het risicomanagementproces. PwC adviseert bedrijven om hun kennis over duurzaamheid te vertalen naar risicomanagement. In dit blog een stappenplan om duurzaamheid aan uw risicomanagementbeleid te verbinden. 

MVO, duurzaamheid en risicomanagement

Hoewel steeds meer bedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opnemen in hun bedrijfsvisie en een duurzaamheidsmanager benoemen, ligt het accent bij het beheersen van risico’s nog te veel op de financiële risico’s. Dat schreef de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl begin dit jaar naar aanleiding van de jaarlijkse CEO-survey van PwC. In risicorapportages wordt het milieu vaak buiten beschouwing gelaten. Ook masterstudent ondernemingsrecht Ronnie Brouwer concludeerde, in zijn scriptieonderzoek naar de koppeling tussen MVO en risicomanagement, dat de transparantie ten aanzien van milieurisico’s te wensen overlaat.

Duurzaamheid opnemen in risicomanagement

Stappenplan voor het verbinden van duurzaamheid & risicomanagement

Volgens PwC hebben bedrijven over het algemeen veel kennis in huis over sociale- en milieurisico’s, maar hebben zij moeite met het vertalen van deze kennis naar risicomanagement. In het rapport ‘How can resilience prepare companies for enviromental and social change?’ presenteert het advies- en accountantsbureau een stappenplan voor bedrijven om duurzaamheid en risicomanagement met elkaar te verbinden.

 1. Zorg dat u sociale- en milieurisico’s identificeert
  Als eerste stap adviseert PwC risicomanagers hun blikveld te verbreden door sociale- en milieurisico’s toe te voegen aan het risicoregister.
   
 2. Zorg ervoor dat het bestuur een nieuwe risicoaanpak ondersteunt
  Na het identificeren van de risico’s is het van belang dat het bestuur van de onderneming de verantwoordelijkheid onderschrijft voor het risicomanagement, inclusief sociale- en milieurisico’s. 
   
 3. Anticipeer op veranderingen en werk samen om risico’s te beheersen
  Risico’s die misschien klein lijken, kunnen samen in korte tijd uitgroeien tot een wereldwijd macrorisico, stelt PwC. Om te kunnen anticiperen op deze macrorisico’s, dienen experts van binnen en buiten de organisatie samen te werken en kennis te delen. Als steeds meer mensen betrokken worden bij het managen van risico’s, ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid en een groter bewustzijn van mogelijke bedreigingen. 
   
 4. Grijp de kansen die het inzicht in risico’s bieden
  Een manier om risico’s beter te kunnen identificeren, is het analyseren van data. Zoals ik in een eerder blog schreef, kan goed databeheer niet alleen gebruikt worden om risico’s beter te voorspellen en te beheersen, maar bijvoorbeeld ook om klantgedrag te analyseren.
   
 5. Meet de vergrote risicoweerstand
  Aandeelhouders vereisen steeds vaker dat ondernemingen verslag doen van het risicomanagement. Volgens PwC zijn er zogenaamde ‘resilience scorecards’ in de maak om de weerbaarheid van een organisatie te kunnen meten. Tot die tijd is het in elk geval van belang om zorgvuldig te rapporteren over de manier waarop uw onderneming risico’s beheerst.

Sociale- en milieurisico’s van schaliegaswinning

Terug naar de onrust in Groningen. Vorig jaar schreef blogger Lars Fassbender al dat hij het gevoel had de overheid het risicomanagementproces niet voldoende serieus had genomen bij het starten van de boringen naar schaliegas. De Rabobank nam duidelijk de stelling in geen geld uit te lenen aan bedrijven die betrokken zijn bij schaliegaswinning. "Het is voor ons risicomanagement belangrijk om te weten dat we dit soort risico's niet in de boeken hebben,” legde directeur duurzaamheid Bas Ruter uit aan BNR. Toch zette de overheid de gaswinning door. In een opiniestuk op de website van Binnenlands Bestuur stelt Karsten Schipperheijn dat de overheid onvoldoende stil heeft gestaan bij het menselijke aspect van de boringen. De ingrijpende gevolgen van de gaswinning tonen aan hoe belangrijk het is om sociale- en milieurisico’s te betrekken bij risicomanagement.