Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 13-11-2013

Finance trends 2014

55 keer gelezen

Volgens het CBS hebben we binnenkort de economische crisis achter ons gelaten. De zeven magere jaren zijn voorbij en het bedrijfsleven richt de blik weer naar voren. Maar de nieuwe groei moet gefinancierd worden. Daarnaast willen bedrijven hun werkkapitaal zo efficiënt mogelijk inzetten. Welke finance trends zien we in 2014?

Agility en Lean Six Sigma

Twee bedrijfskundige termen die we ook steeds vaker tegenkomen zijn 'Agility' en 'Lean Six Sigma'. Met (business) agility, letterlijk vertaald behendigheid, wordt bedoeld het vermogen van de onderneming zich snel en kostenefficiënt aan te passen aan de veranderingen in de buitenwereld. De onderneming bevindt zich in een continue veranderende omgeving en zal zelf ook continu mee moeten veranderen.

Lean Six Sigma is een managementmethodiek die de focus legt op wat de klant echt belangrijk vindt. Daarnaast zijn het verkorten van de doorlooptijd, het verhogen van de klanttevredenheid en het reduceren van kosten speerpunten. Bij beide stijlen wordt geïnvesteerd in de kennis en kunde van de werknemers.

Finance Business Partnering

De laatste trend op het gebied van investeren in de eigen onderneming is het Finance Business Partnering. De banden tussen de financiële afdelingen en de ‘werkvloer’ worden aangehaald om zo betere beslissingen te kunnen nemen. “Bring finance to the business” is de achterliggende gedachte. Grotere bedrijven hebben al financiële consultants in dienst die door de verschillende afdelingen ingehuurd kunnen worden om de financiële bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Specifiek m.b.t. credit management kan hier nog aan toegevoegd worden dat juist in dit vakgebied en over credit management thema's vaak stevige discussies plaatsvinden over de bemoeienissen van de een met de ander. Ondanks dat samenwerking hier een must is, is tegenwerking vaak de norm. Het nastreven van business partnering is hier dan ook steeds meer een vereiste. Het is geen zichzelf bestierende afdeling meer. Credit management gaat net als andere afdelingen samenwerken met de rest van het bedrijf.

> Lees ook de whitepaper over de toekomst van credit management

Zelf financieren

Zelf financieren is een mogelijkheid die velen noodgedwongen hebben uitgevonden. De financiële crisis heeft het bedrijfsleven creatief gemaakt. Vooral het terugdringen van de financiering van het werkkapitaal is een sport op zich geworden. Een gezonde, groeiende onderneming kan toch in de problemen komen als er onvoldoende liquiditeit aanwezig is. Credit Management, Factoring, Operational Lease en Supply Chain Management zijn zomaar wat termen die de afgelopen jaren veel ondernemers bekend in de oren zijn gaan klinken.

De crowd aan zet

Crowdfinanciering is niet meer te stoppen. De crowdfundingplatforms in Nederland, zoals geldvoorelkaar.nl en fundyd.nl, zijn inmiddels serieuze spelers geworden op de Nederlandse financieringsmarkt. De omzet van geldvoorelkaar.nl is bijvoorbeeld in een paar jaar tijd explosief gestegen. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat ook grotere leningen via dit soort platforms geregeld gaan worden.

Terugkeer van de huisbankier

Alle bovenstaande trends hebben tot doel om enerzijds de financiering van de onderneming zo soepel mogelijk te laten verlopen, en anderzijds de financieringsbehoefte terug te dringen. Door middel van kostenbesparingen en efficiëntievoordelen kan een bedrijf een heel eind komen.

Toch blijft de bank nog steeds de eerste aangewezene voor het bedrijfsleven wanneer er een financiering nodig is. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 70% van het MKB wel bekend is met alternatieve vormen van financiering, maar wordt afgeschrikt door de hogere marges die ervoor betaald moeten worden. De bank is nog lang niet uit beeld en heeft dus nog aardig wat ‘krediet’ bij de gemiddelde MKB-er. Wel is slechts een op de vier ondernemers van mening dat de banken voldoende geld uitlenen om toekomstige groei te financieren.

Tot slot zien we juist in het MKB een toename van de familie financieringen. Vanuit de familie wordt er dan kapitaal verstrekt, vaak tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden en rentes.

Meer trends

Zijn er nog meer finance trends te onderscheiden? Of wilt u een bepaalde trend uitgewerkt zien in een blog? Laat het Graydon weten via het donkerblauwe kader hiernaast, of via het reactieveld onder dit blog.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.