Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 23-10-2014

“Interne controle verdient meer prioriteit”

90 keer gelezen

Een beursgenoteerde onderneming moet minstens één keer per jaar de effectiviteit van haar interne risicobeheersings- en controlesystemen beoordelen. Dat stelt Eumedion, het Nederlandse platform voor institutionele beleggers. In de Speerpuntenbrief 2015 die het platform begin deze maand naar Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd, vraagt Eumedion meer aandacht voor geïntegreerde verslaggeving en interne controle.

Gebreken in de interne controle systemen

De verhoogde belangstelling voor de effectiviteit van de interne auditfunctie en de interne risicobeheersings- en controlesystemen is volgens Eumedion ingegeven door de verschillende schandalen die zich de afgelopen jaren bij beursgenoteerde ondernemingen hebben voorgedaan. “Regelmatig bleken er gebreken in de interne risicobeheersings- en controlesystemen te zitten,” stelt het platform in een nieuwsbericht. Ten minste jaarlijks zouden Nederlandse ondernemingen de interne controle systemen moeten nagaan. Eumedion noemt vier specifieke risico’s die bij een controle in ieder geval meegenomen moeten worden: financiële verslaggevingsrisico’s, operationele risico’s, governancerisico’s en compliancerisico’s. 

Meer samenhang in het jaarverslag

Daarnaast pleit het Nederlandse beleggersplatform voor meer aandacht voor geïntegreerde verslaggeving. In hun jaarverslagen over 2014 zouden ondernemingen volgens Eumedion een samenhangend overzicht moeten geven van hun verdienmodel, waardescheppend vermogen en het beslag op verschillende soorten kapitaal.

Sneller anticiperen met interne audit

Eumedion verwacht van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen bovendien dat zij een internal auditfunctie instellen. Een alternatief is volgens het platform om de reikwijdte van de externe accountantscontrole uit te breiden tot de kwaliteit en effectiviteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen. Met het instellen van een internal auditfunctie stelt u niet alleen uw beleggers gerust. In een eerder blog schreef ik over het potentieel van de interne audit voor ondernemers zelf: een intern onderzoek kan helpen om risico’s tijdig in kaart te brengen. Door auditors te betrekken bij het risicomanagement van uw onderneming kunt u sneller anticiperen op veranderingen. 

Het belang van de audit trail

Heeft uw onderneming al een internal auditfunctie ingesteld? Goed bezig! Maar heeft u ook gezorgd voor een structurele audit trail? Een audit trail of controlespoor stelt een toezichthouder of onderneming in staat om transacties administratief te volgen en te controleren. Lees voor meer informatie en andere aandachtspunten mijn eerdere blog ‘Wat is een audit trail’?