Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 17-07-2013

Nederlandse metaalbranche heroriënteert zich

238 keer gelezen

Toen binnen de metaalproductenindustrie ook eindelijk omzetherstel intrad in 2011, begon men langzamerhand te dromen over een nieuwe industriële revolutie. Deze opleving was slechts van korte duur en metaalproducerend Nederland staat inmiddels weer met beide benen op de grond. De tijdelijke omzetgroei dankte zijn wederopstanding voornamelijk aan de buitenlandse vraag naar de Neerlandse metaalproducten. Deze storm is in 2012 door een significante afname van de export naar Azië weer gaan liggen. Dit is echter niet de belangrijkste oorzaak. De omzetreductie komt grotendeels voor rekening van de binnenlandse markt waar de malaise in de bouwsector de achilleshiel vormt.

Internationalisering en katapult effect bouwsector vormen nekslag

De Nederlandse metaalproductenindustrie kent een kleurrijk pallet van zo’n 10.000 spelers. Het gros hiervan (zo’n 8.200) hebben vaak niet meer dan 10 mensen op hun loonlijst staan. De internationalisering vormt voor de metaalindustrie een doorn in het oog. Veel van de afnemers van de metaalproducten zijn namelijk bezig met een strategische herpositionering, waarbij dikwijls ook de productielocatie ter discussie staat. Wanneer deze ondernemingen besluiten om zich elders te vestigen en de grens over te gaan, dienen de producenten zich ook te internationaliseren. Omdat deze metaalproducenten vaak aangewezen zijn op een regionale markt, blijken zij vaak niet in staat om deze stap te maken. Daarnaast is een belangrijk deel van de entrepreneurs in de metaalproductenindustrie voor zijn boterham afhankelijk van bedrijven boven hen in de keten. Een groot deel van de toelevering geschiedt naar conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw, de machine-industrie en de auto-industrie. En laat het nu net in deze sectoren niet zo goed gaan. Hierdoor vangt de metaalbranche dezelfde klappen en is er binnen deze industrie ook weinig reden tot juichen.

Brancheonderzoek financiële situatie metaalindustrie

Onderzoek van Graydon binnen deze industrie wijst uit dat producenten van metaalproducten (denk hierbij aan vervaardigers van metalen constructiewerken, ramen, kozijnen, ketels, radiatoren etc.) momenteel in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het rendement staat door de langdurige economische stagnatie onder druk. In 2012 daalde niet alleen de omzet van alle spelers in de Nederlandse metaalbranche, maar ook het bedrijfsresultaat. Doordat de branche er als collectief niet in is geslaagd om via kostenbesparingen de krimp in de omzet te pareren, is uiteindelijk ook de winst afgenomen. Als klapper op de vuurpijl blijkt dat bijna alle metaalproducenten vanaf het tweede kwartaal in 2012 een negatief saldo hebben. Opvallend hierbij is dat de groep bedrijven met 250 werknemers en meer in het tweede kwartaal van 2012 nog een positief saldo had, maar dat datzelfde saldo in de kwartalen daarna een stuk negatiever was. Ook dat segment van de metaalbranche ziet de omzetcijfers dus in de gevreesde rode kleur verschieten. Er is sprake van een globaliserende markt, wat prijstransparantie en -concurrentie met zich mee brengt. Hierdoor worden steeds meer standaardbewerkingen uitbesteed aan lagelonenlanden. Het is nu van groot belang dat de productieprocessen worden geoptimaliseerd  waardoor de efficiëntie en arbeidsproductiviteit een sprong voorwaarts kunnen nemen. Dat is de enige manier voor de Nederlandse metaalproducentenindustrie om het niet af te leggen tegen de lagelonenlanden.

Het onderzoek kent verder nog wat opmerkelijke resultaten:

  • Aansluitend op bovenstaande conclusies, verwacht 32% van de Nederlandse metaalindustrie dat de markt verder zal krimpen.
  • Ook met de betaalmoraal is het slecht gesteld: maar liefst 60% geeft te kennen dat de betaalmoraal van de debiteuren slechter wordt en geen tekenen van vooruitgang zal vertonen.
  • Wordt er internationaal veilig zaken gedaan? Het antwoord hierop is: nee. 62% van de Nederlandse metaalproducenten geeft aan haar buitenlandse debiteuren níet te checken op kredietwaardigheid.

lees het hele brancheonderzoek van de metaalindustrie