Overzicht
Liquiditeit
Het belang van liquiditeit en een adequate liquiditeitsprognose
liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Doordat de liquiditeitsratio’s dagelijks fluctueren door nieuwe inkomsten en uitgaven, stellen bedrijven vaak een liquiditeitsprognose op om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...