Pers
Geschreven door Suzanne van Leeuwen
Posted on 29-07-2019

Groei Nederlandse bedrijvigheid zet minder hard door in Q2

57 keer gelezen

Amsterdam, 29 juli 2019 – De Nederlandse bedrijvigheid is in het tweede kwartaal opnieuw gegroeid. Er zijn 40.038 bedrijfsentiteiten bijgekomen. Deze groei is echter 15,4 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2019, veroorzaakt door 16,1 procent minder starters en 1,3 procent meer faillissementen. Het aantal opheffingen ligt 17,8 procent lager. Toch is er nog altijd een flinke groei ten opzichte van het eerste half jaar van 2018. Toen was sprake van een toename van 71.924 bedrijfsentiteiten terwijl de eerste zes maanden van 2019 goed zijn voor een groei van 87.386 bedrijven. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Ten opzichte van het vorige kwartaal noteert Graydon een daling in de netto-groei van 15,4 procent. De netto-groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. “Toch is de netto-groei groter dan de dezelfde periode in 2018”, zegt Gert van den Berg van Graydon. “Bovendien telden we in de afgelopen vijf jaar nooit eerder zoveel starters als in het eerste half jaar van 2019. Maar liefst 142.054 nieuwe bedrijven betraden in de afgelopen zes maanden de markt.”

Het tweede kwartaal van dit jaar is duidelijk een minder goed kwartaal geweest voor het Nederlandse bedrijfsleven dan het eerste kwartaal. Zo nam het aantal starters af met 16,1 procent en het aantal faillissementen nam licht toe met 1,3 procent. In absolute getallen zijn dit 64.806 starters en 981 bedrijven die failliet zijn verklaard. Wel noteerde Graydon een daling van 17,8 procent in het aantal opheffingen ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. In absolute getallen was dit goed voor zo’n 5.145 minder opheffingen. Onderaan de streep noteerde Graydon een netto-groei van 40.038 bedrijven. Graydon registreert en monitort het aantal starters, opheffingen en faillissementen om trends in de markt te ontdekken en bedrijven te informeren over risico’s en kansen in de markt. 

Alleen de Horeca en (semi-)overheid hebben een grotere netto-groei

Alle sectoren zien een daling in netto-groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, met uitzondering van de Horeca (+7%) en de (semi-)overheid. Hoewel in absolute aantallen miniem, is in deze sector de bedrijfspopulatie met 4 entiteiten gegroeid, terwijl in het eerste kwartaal nog sprake is van een daling van 3 bedrijven. De grootste dalingen noteert Graydon bij de Water- en afvalverwerking (-39,8%), de Landbouw en visserij (-34,6%) en de Energiebedrijven (-33,2%). De lagere netto-groei wordt vooral verklaard door het lage aantal starters: in bijna alle sectoren zijn er in het tweede kwartaal minder bedrijven gestart dan in het eerste kwartaal van 2019. In absolute aantallen is de grootste netto-groei voor de Zakelijke dienstverlening (+ 7.919 entiteiten), de Groot- en detailhandel (+4.918) en Bouwnijverheid (+4.897). 

Ten opzichte van het eerste half jaar van 2018, is elke sector in de eerste zes maanden in omvang toegenomen. In sommige sectoren is echter wel sprake van een daling van de netto-groei, zoals bij de (Semi-)overheid (-92,3%), de Water- en Afvalverwerking (-4,7%) en de Energiebedrijven (-1,6%). De sectoren met de grootste toename in netto-groei zijn de Landbouw en Visserij (+106,2%), Winning van Delfstoffen (+93,1%)
en Groot- en Detailhandel (+64,7%). 

Minder sterke groei in alle provincies voelbaar

Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar zien alle provincies een daling in netto-groei. De grootste daling is te zien in Drenthe (-27,4%), Groningen (-23,5%) en Overijssel (-21,5%). Dit wordt met name verklaard doordat er minder starters zijn, in Drenthe bijvoorbeeld 25,2 procent en in Groningen 24,0 procent minder. Ook de andere provincies zagen in het tweede kwartaal minder nieuwe bedrijven dan in het eerste  kwartaal. Het aantal faillissementen zien we het meest toenemen in Drenthe (+52,2%) en Groningen (+50,0%), terwijl in Limburg (-36,6%) en Friesland (-25,8%) juist minder bedrijven failliet gingen. De grootste absolute netto-groei is in het tweede kwartaal voor Noord-Holland (+5.346 bedrijfsentiteiten), Zuid-Holland (+5.262) en Noord-Brabant (+3.302).

Kijken we echter naar het eerste half jaar ten opzichte van 2018, dan zien we bij elke provincie een netto-groei, het meest in Flevoland (+43%), Gelderland en Groningen (beiden +28%). Met name Flevoland (+39%) en Groningen (+30%) profiteren van een grote stijging van het aantal starters. Verder valt op dat in de eerste zes maanden van dit jaar in alle provincies meer bedrijven zijn opgeheven dan in de eerste helft van 2018. Ook het aantal faillissementen is in veel provincies toegenomen, met uitzondering van Flevoland (-14%) en Overijssel (-11%). 

Download hier de volledige Kwartaalmonitor Q2 2019