Pers
Geschreven door Suzanne van Leeuwen
Posted on 05-02-2020

Recordaantal starters in 2019

109 keer gelezen

Amsterdam, 5 februari 2020 – In 2019 zijn er 271.039 nieuwe bedrijven gestart. Dat is 5,9 procent meer dan in het jaar ervoor en niet eerder lag dat aantal zo hoog. Het aantal faillissementen nam echter ook toe (+3,9%) terwijl het aantal bedrijven dat om andere redenen werd stopgezet is afgenomen (-2,3%). In totaal is de Nederlandse bedrijfspopulatie in 2019 gegroeid met 143.627 entiteiten. Dit is 14,2 procent meer dan in 2018. Dat blijkt uit de nieuwste Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

De stijging van de netto-groei in 2019 komt voornamelijk door de toename van het aantal starters en een daling van het aantal opheffingen. “De groei van de bedrijfspopulatie is echter een stuk kleiner dan vorig jaar. Dat wordt veroorzaak door het toegenomen aantal faillissementen, een aanwijzing dat het ondernemersklimaat uitdagender wordt. Desondanks ligt het aantal faillissementen nog steeds op een laag niveau. Bovendien is het aantal starters voor het derde jaar op rij gestegen, wat laat zien dat ondernemers ook nog steeds voldoende kansen zien om zaken te doen”, zegt Gert van den Berg van Graydon.

De netto-groei berekent bedrijfsinformatiespecialist Graydon door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. Graydon registreert en monitort het aantal starters, opheffingen en faillissementen met als doel bedrijven te kunnen informeren over risico’s en kansen in de markt.

Overzicht starters de afgelopen negen jaar

Grootste toename van het aantal starters voor de Winning van delfstoffen

De grootste netto-groei was in 2019 te zien bij de Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en de Groot- en detailhandel. Deze drie sectoren zijn goed voor bijna de helft (45,1%) van de totale netto-groei. Opvallend is de groei van de Groot- en detailhandel. Die sector is gegroeid met 17.052 bedrijven, een stijging van maar liefst 76,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Water- en afvalverwerking (-32,1%), de Energiebedrijven (-17,5%) en de (semi)Overheid (-16,7%) zijn sectoren met de grootste daling in netto-groei.

De toename van de netto-groei van de Groot- en detailhandel is voornamelijk te verklaren door de grote stijging van het aantal starters. In 2019 zijn er 35.761 bedrijven gestart, 26,8 procent meer dan een jaar eerder. De grootste toename van het aantal starters zien we echter terug bij de Winning van delfstoffen (+43,0%). Ook de (semi)Overheid heeft er relatief veel starters bij gekregen (+30,3%). De meeste starters in absolute aantallen bevinden zich in de Zakelijke dienstverlening (51.491) en Financiële instellingen (27.597).

Flevoland ziet grootste toename van het aantal starters

Op regionaal niveau is in elke provincie een toename te zien van het aantal starters. De grootste toename noteert Graydon voor Flevoland (+9,1%) en Overijssel (8,6%). In absolute aantallen zijn de meeste starters begonnen in Zuid-Holland (+63.393), Noord-Holland (+61.195) en Noord-Brabant (+35.690). Ook het aantal faillissementen is in alle provincies toegenomen, met uitzondering van Overijssel (-7%), Utrecht (-2,2%) en Noord-Holland (-1,9%). Friesland is de provincie waar het aantal faillissementen het meest is toegenomen (+24,7%). Het aantal opheffingen is in bijna alle provincies afgenomen. Alleen Flevoland (+0,7%) en Limburg (+0,6%) laten een kleine toename zien. Al met al is in alle provincies sprake van een stijging van de netto-groei. Drenthe (+29,1%) en Overijssel (+27,1%) zijn de provincies die in 2019 de grootste toename konden noteren.

Download hier de volledige Graydon Kwartaalmonitor 2019