Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 28-05-2014

Ondermaats risicobeheer trustkantoren leidt tot verscherpte regelgeving

165 keer gelezen

De integriteit van de trustsector dient buiten enige twijfel te staan, vindt minister Dijsselbloem. De bevindingen van recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), zoals het gebrek aan kennis over de herkomst van vermogen in veel cliëntacceptatiedossiers, noemt de minister verontrustend.

Om de risicobeheersing in de trustsector te verbeteren, scherpt Dijsselbloem per 1 januari 2015 de regelgeving aan.

Integriteitsrisico

Nederland telt 289 trustkantoren die het vermogen van vennootschappen beheren. Deze taak brengt ‘meer dan gemiddelde’ risico’s met zich mee, zoals het risico op (fiscale) fraude en witwassen. De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) verplicht trustkantoren onderzoek te doen naar de identiteit van cliënten en de herkomst en bestemming van het vermogen dat ze gevraagd wordt te beheren. Wanneer trustkantoren deze verplichting niet naleven, zijn ze volgens het Openbaar Ministerie zeer kwetsbaar voor misbruik door criminelen en wordt de cliënt onzichtbaar voor toezicht en controle door de overheid. Een trustkantoor dat zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt, brengt niet alleen de integriteit en gezondheid van zijn kantoor in gevaar, maar ook de reputatie van de sector in zijn geheel.

Controles

En dus grijpen de toezichthouders in. Zo maakte het Openbaar Ministerie vorige week melding van invallen bij trustkantoren. Bij een inval in Amsterdam namen de FIOD en de politie de administratie in beslag. Twee verdachte directeuren van een trustkantoren in Amstelveen werden meegenomen voor verhoor. Beide kantoren werden ervan verdacht tientallen keren geen wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te hebben uitgevoerd. In een eerder blog schreef ik dat ook DNB heeft aangekondigd de komende tijd ad hoc nieuwe onderzoeken te zullen gaan doen bij trustkantoren.

Verscherpte regelgeving

Twee weken geleden heeft minister Dijsselbloem aangekondigd de Regeling integere bedrijfsvoering trustkantoren Wtt per 1 januari 2015 te zullen verscherpen. In een brief aan de Tweede Kamer licht de minister toe dat er in de toekomst aanvullende eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering van trustkantoren, de diensten en de risico’s die hieraan zijn verbonden. Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt een extra controlefunctie ingericht. Een jaar na de inwerkingtreding zal de aangescherpte regeling worden geëvalueerd.

Om de risicobeheersing in de trustsector te verbeteren, scherpt Dijsselbloem per 1 januari 2015 de regelgeving aan.

Keurmerk voor de trustsector

In de afsluiting van zijn brief schrijft de minister over de invoering van een keurmerk voor trustkantoren op initiatief van branchevereniging Holland Quaestor. Volgens de branchevereniging geven de recente invallen bij trustkantoren eens te meer aan dat een keurmerk voor de sector bittere noodzaak is.